دسترسی سریع
دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

  •         دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس -تابستان  1394

 

 

   دانلود : اصلاحیه_دستورالعمل_اجرایی_تر.pdf           حجم فایل 576 KB
   دانلود : دستورالعمل.pdf           حجم فایل 657 KB