مقررات و آيين نامه ها

آيين نامه تاسيس بيمارستانها

آيين نامه تاسيس مركز تصويربرداري

آيين نامه پزشكي هسته اي

آيين نامه دفاتر كار مشاوره تغذيه

آيين نامه تاسيس دفاتر كار بينايي سنجي

آيين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي درد

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي بيماريهاي پوست و مو

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي داخلي

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ديابت

آيين نا%D)�ه تاسيس درمانگاه تخصصي غير تهاجمي قلب و عروق

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ايمونولوژي و آلرژي

آيين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي مغز و اعصاب و روان

آيين نامه تاسيس درمانگاهها

آيين نامه تاسيس موسسه فيزيوتراپي

آيين نامه تاسيس مركز تخصصي ناباروري

آيين نامه تاسيس مركز ارائه خدمات در منزل

آيين نامه تاسيس مركز خدمات آمبولانس خصوصي

آيين نامه تاسيس مركز ارتوپدي فني

آيين نامه تاسيس مركز توانبخشي

آيين نامه تاسيس مركز درمان با اكسيژن

آيين نامه تاسيس مركز جراحي محدود و سرپايي

آيين نامه تاسيس مركز خدمات پرستاري

آيين نامه تاسيس مركز مشاوره و خدمات مامايي

آيين نامه تاسيس مركز درمان سوء مصرف مواد

آيين نامه تاسيس مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت

آيين نامه تاسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي

آيين نامه كلينيك ويژه

آيين نامه ارئه خدمات طب سنتي

آيين نامه تزريقات و پانسمان

آيين نامه خدمات گردشگري سلامت

آيين نامه مركز تخصصي طب كار

آيين نامه سلامتكده طب سنتي

آيين نامه تاسيس درمانگاه دندانپزشكي

آيين نامه مجوز محدود درمطب

آيين نامه دفتركار تغذيه و رژيم درماني

آيين نامه دفتركار روانشناسي

بخشنامه انجام سونوگرافي درمطب متخصصين زنان

قانون محل مطب پزشكان

ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه

دستورالعمل نحوه آنكالي پزشكان

آئين نامه اجرايي طب مكمل

آيين نامه دفتركار گفتاردرماني

آيين نامه دفتركار كاردرماني

آيين نامه دفتركار شنوايي سنجي

آيين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي ژنتيك

آئين نامه ابلاغ دستورالعمل ارائه مشاوره ژنتيك

آئين نامه تاسيس دفاتر كار ارزيابي شنوايي

آئين نامه بازنگري شده درد(جديد)

آئين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي چشم پزشكي