دسترسی سریع
دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢

 

 

اسلايدها ومطالب آموزشي


 

 

 1. مدیریت درمان سکته حاد مغزی -زمستان 94
 2. الگوریتم احیای پیشرفته
 3. نظام مراقبت کنترل عفونتهای بیمارستانی دراعتباربخشی
 4. روشهای ثبت گزارش نویسی
 5. احيائ قلبي ريوي
 6. الگوریتم نحوه برقراری سیستم هموویژیلانس  
 7. تروما وشکستگی ها 
 8. دستورالعمل اجراوراه اندازی سامانه تریاژبیمارستانی
 9. اجرای تریاژبیمارستانی
 10. کارگاه تریاژ
 11.  دست نامه تریاژ
 12.  نیازسنجی واصلاح سیستم تریاژ
 13.  فرم تریاژ
 14. الگوریتم تریاژبه روش  ESI ویرایش چهارم
 15.  جايگاه اقدامات احتياطي در بيمارستان
 16. خلق هویت شخصی در پرستاری
 17. روش نگارش خط مشی
 18.  خط مشی احیاء قلبی ریوی
 19. راهنماي محاسبات دارويي
 20. كتاب قانون وگزارش پرستاري
 21. کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری سازمان نظام پرستاری
 22. کتاب مجموعه فرایندهای تخصصی استاندارد پرستاری
 23. کتاب کليات استانداردهاي مراقبتي و حرفه اي پرستاري صلصالی و همکاران
 24. روش هاي تقسيم کار در پرستاري شفیقه هروآبادی
 25. شاخص ها و استانداردهای پرستاری در اعتباربخشی بیمارستان ها
 26. کدهای ملی اخلاق در حرفه پرستاری
 27. منشورحقوق بيمار در ايران (موضوع نامه 122/11780مورخ 88/8/19وزارت متبوع)
 28. راهنمای آموزش برنامه ریزی عملیاتی در پرستاری
 29. حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک
 30. كتاب آمادگي بيمارستاني در حوادث وبلايا
 31. كتاب برنامه ريزي استراتژيك
 32. استاندارد برنامه ريزي و طراحي بخش اورژانس
 33. راهنمای اقدامات بهداشت محیط در خصوص تب های خونریزی دهنده با تأکید بر بیماری ابولا
 34.     دستورالعمل اجرایی مراقبت آنفولانزا و شبه آنفولانزا در سال94