دسترسی سریع
يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠

 

 بازدید معاون محترم پرستاری وزارت محترم  بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی