دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢

 

 

 

  • تزریق مواد حاجب و رادیو دارو با نظارت و سرپرستی پزشک