منو اصلی
حدیث
تقویم
 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

 • تقدیر از دانشگاه در جشنواره بیمارستانهای مجری طرح درمان سکته های قلبی و مغزی
  نخستین جشنواره تقدیر از بیمارستانهای مجری مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی با حضور دکتر هاشمی مقام عالی وزارت ،دکترآقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت و بیمارستانهای سراسر کشور در سالن همایش مرکز قلب و عروق شهید رجائی برگزار شد.

 • ابلاغ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396
  تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396ابلاغ شد.

 

 • شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مشاغل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 

 

 

شیوه نامه برگزاری

دوره های آموزشی ضمن خدمت مشاغل پرستاری

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 

 

هدف

هدف از تدوین این روش اجرایی، تعیین ضوابط و چگونگی برگزاري کارگاه ها ، سمینار هاي علمی تخصصی و دوره هاي آموزشی، با هدف بکارگیري دانش روز جهت ارتقاء سطح علمی و عملی فراگیران میباشد.

 

دامنه کاربرد

این روش اجرایی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و در مورد کلیه آموزشهاي تخصصی و حرفه اي کادر پرستاری در چارچوب دوره آموزشی، کارگاه و سمینار کاربرد دارد.

 

مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرا و برنامه ریزي در این روش اجرایی به عهده مدیران پرستاری وسوپروایزرهای آموزشی بیمارستانهای تابعه است.