دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

 

اطلاعیه شماره 2 قرارگاه کنترل و مراقبت کووید 19 (کورونا)

راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کووید 19 (کورونا) ویژه کارکنان مراکز بهداشتی(با توجه به توصیه های سازمان بهداشت جهانی WHO و مرکز کنترل و پیشگیری از عفونت CDC)


دستورالعمل های ابلاغی جهت فعالیت مطب دندانپزشکان

الزامات (اجباری) و ترجیحات(اختیاری) در بازگشایی مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی (ویرایش جدید)

دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید – 19(ویرایش فروردین 99)

دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید - 19

ارائه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید-19 (نامه وزارت بهداشت)

فرم تعهد نامه دندانپزشکان جهت ارائه به معاونت درمان

چک لیست نظارتی مطب ها ویژه دوره اپیدمی کووید - 19

راهنمای گام دوم - فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در مطب ها


تعهدنامه ویژه مدیرعاملین درمانگاه های دارای واحد دندانپزشکی