نام بخش: فیزیوتراپی

تاریخچه فعالیت: بخش فیزیوتراپی کلینیک ویژه از دی ماه 1395 به صورت مشارکت بخش خصوصی و واگزاری فضای فیزیکی شروع به فعالیت نموده.این واحد در دوشیفت صبح و عصر آماده خدمت رسانی با تعرفه دولتی  به مراجعین محترم می باشد.

خدمات قابل ارائه: با توجه به مجهز بودن این بخش به دستگاه های متنوع خدماتی همچون الکتروتراپی ، مکانوتراپی ، لیزر تراپی ، dryneedling ,tapping

معرفی مسئول فنی: اکرم سادات دیواندری کارشناس فیزیو تراپی

نحوه مراجعه و ساعت کاری: مراجعین محترم جهت دریافت نوبت باید به صورت حضوری به طبقه سه کلینیک ویژه مراجعه نموده و با توجه به نسخه خود نوبت دریافت نمایند. ساعت کاری این واحد در شیفت صبح 8 الی 14 و شیفت عصر از ساعت 16:30 الی 20 می باشد

آدرس و شماره تماس بخش: سبزوار بلوار شهدای هسته ای جنب بیمارستان واسعی کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طبقه سوم .شماره تماس 44011571