منو اصلی
حدیث
تقویم
 • ارئه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید-19
  مطب های دندانپزشکی فقط با رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی قادر به فعالیت خواهند بود.

 • دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19
  دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

سنجه ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان ها

 

1-بخش های بستری

شیمی تراپی

استانداردهای بخش دیالیز

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش دیالیز

بخش جراحی

بخش کودکان

فیزیوتراپی

روانپزشکی

بخش شیمی درمانی

 

2-بخش های ویژه

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت ویژه قلبی (CCU )

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت های ویژه 

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت های ویژه ( ICU)

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش مراقبت ویژه نوزادان(NICU

3-اورژانس

ساختار اورژانس

بخش اورژانس

4-پرستاری

استانداردهای اختصاصی واحد مدیریت پرستاری

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد مدیریت پرستاری

 5-  اتاق عمل     

 راهنمای ارزیابی استانداردهای بیهوشی و اتاق عمل 

شرایط احراز ریاست اتاق عمل

6-کنترل عفونت راهنمای ارزیابی واحد کنترل عفونت
7-بلوک زایمان
راهنمای ارزیابی استانداردهای بلوک زایمان
8-بهبود کیفیت و حقوق گیرندگان خدمت

راهنمای ارزیابی استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

واحد بهبود کیفیت

استانداردهای اختصاصی واحد بهبود کیفیت

9-بهداشت محیط و حرفه ای

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد بهداشت حرفه ای

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

واحد بهداشت محیط

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد رختشویخانه

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد مدیریت پسماندها

10-آزمایشگاه و انتقال خون

بانک خون  

طب انتقال خون

آزمایش

آزمایشگاه

11-پرتو

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش آنژیوگرافی

راهنمای ارزیابی استانداردهای بخش تصویربرداری

12-تغذیه راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد تغذیه
13-توانبخشی

دوره آموزشی آموزش ارزیاب بر اساس استانداردهای اعتباربخشی ملی

راهنمای ارزیابی بخش فیزیوتراپی

14-دارویی

راهنمای ارزیابی مدیریت دارویی

بخش مدیریت دارویی

15-ساختمان و تاسیسات

ساختمان

استانداردهای احتصاصی واحد ساختمان

واحد تاسیسات

استانداردهای اختصاصی واحد تاسیسات

استانداردهای اختصاصی واحد آتش نشانی

راهنمای ارزیابی آتش نشانی

واحد مدیریت پسماندها

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد مدیریت پسماندها

16-فناوری و تجهیزات

راهنمای ارزیابی استانداردهای واحد فناوری اطلاعات

راهنمای ارزیابی واحد مهندسی پزشکی

دوره آموزشی آموزش ارزیاب براساس استانداردهای اعتباربخشی ملی

17-کمیته ها

راهنمای ارزیابی استانداردهای کمیته های بیمارستانی

راهنمای ارزیابی استانداردهای کمیته های بیمارستانی (2)

18-مدارک پزشکی

راهنمای ارزیابی واحد مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی

19-مدیریت و رهبری و تدارکات راهنمای استانداردهای واحد مدیریت و رهبری

 


آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%