دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

 

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

خانم مهندس الهه خزاما(کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی)

051-44018516

آقای مهندس هادی بیدخوری(کارپرداز و مسئول خرید ملزومات پزشکی)

051-44018620