نام بخش: رادیولوژی- سونوگرافی 

تاریخچه: بخش رادیولوژی  وسونوگرافی  کلینیک ویژه از سال 1395 به صورت مشارکت بخش خصوصی و واگزاری فضای فیزیکی شروع به فعالیت نموده است.این واحد در شیفت صبح  آماده خدمت رسانی ،با تعرفه دولتی  به مراجعین محترم می باشد.

خدمات قابل ارائه: سونوگرافی،رادیولوژی

 مسئول فنی: جناب آقای دکتر حسن  ایمانی نیک

خدمات قابل ارائه: 

بخش رادیولوژی  دارای یک دستگاه رادیوگرافی است که کلیه رادیوگرافی های عمومی از کلیه اندام های بدن با کیفیت بالا انجام می گیرد و تصاویر گرفته شده بوسیله سیستم CR به دیجیتال تبدیل می شود و در نهایت روی CD رایت می شود.

در بخش سونوگرافی نیز خدمات زیر اراِئه می گردد:

 سونوگرافی بارداری،سونوگرافی کالر داپلر ،سونوگرافی BPP،سونوگرافی شکم و لگن،سونوگرافی سینه،سونوگرافی بافت نرم، سونوگرافی کلیه ها، کبد و مجرای صفراوی، سونوگرافی کاروتید دوطرفه،سونوگرافی ورید دو طرفه

نحوه مراجعه وساعت کاری: نوبت دهی حضوری ،هر روزه  شنبه  تا پنجشنبه ساعت 8الی12

آدرس : سبزوار  بلوار شهدای هسته ای  جنب بیمارستان واسعی  کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طبقه منفی  یک

شماره تماس:44011572