منو اصلی
حدیث
تقویم
 • ارئه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید-19
  مطب های دندانپزشکی فقط با رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی قادر به فعالیت خواهند بود.

 • دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19
  دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

 

   

 

 

پیش نویس چک لیست نظارت بر مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

 

به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرائی مصوب 26/5/65 هیات وزیران و اصلاحات بعدی و مواد 16 و 25 آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب 15/4/1395 و ابلاغ شماره 691/101/د مقام عالی وزارت به منظور نظارت موثر و کارآمد، پایش کیفیت خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل، مراکز مذکور بر اساس این چک لیست نظارت خواهند شد.

مشخصات مرکز:

 

نام مرکز:

نام موسس/ موسسین:                                                     تلفن همراه:

نام رئیس مرکز:                                                             تلفن همراه:

نام مسئول فني: صبح:                                      عصر:                                        شب:

آدرس مرکز:                                                                                 منطقه شهرداری:

تلفن ثابت:                                                                 شماره نمابر:

تاریخ اعتبار مجوز:

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور فضای فیزیکی

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیازدهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

مساحت کل واحد حداقل 45 متر مربع است

بلیð خیرð توضیحات:

 

2

مشخصات نام و محل مرکز مطابق با پروانه بهره برداری است

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

مرکز دارای سالن انتظار می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

4

صندلی مناسب و به تعداد کافی جهت ارباب رجوع وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

5

وضعیت کلی بهداشت سالن مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

6

وضعیت کلی روشنایی سالن مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

7

وضعیت کلی تهویه سالن مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

8

مرکز دارای اتاق مسئول مرکز و عقد قرارداد می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

مرکز دارای اتاق مشاوره/ آموزش می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

صندلی مناسب و به تعداد کافی جهت آموزش گیرندگان وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

مرکز دارای اتاق استراحت و سرو غذای پرسنل می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

مرکز دارای آبدارخانه می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

مرکز دارای سرویس بهداشتی می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

سرويس بهداشتي مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و سایر استانداردهای موجود

 

15

مرکز محل مناسبی جهت بایگانی دارد

بلیð خیرð توضیحات:

وجود اتاق مجزا الزامی نیست

 

16

مرکز دارای کپسول اطفاء حریق مناسب، دارای شارژ معتبر جهت مواقع ضروری می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

به ازای هر 50 متر مربع یک کپسول 4 کیلوگرمی ضروری است

 

 

 

 

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور امکانات و تجهیزات اداری - پزشکی

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیازدهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

مرکز دارای حداقل یک دستگاه رايانه است

بلیð خیرð توضیحات:

 

2

رایانه به شبكه اينترنت پر سرعت متصل است

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

یک دستگاه پرینتر در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

4

یک دستگاه اسکنر در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

5

یک دستگاه تلفن مستقل در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

یک دستگاه فاکس در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

میز و صندلی و لوازم مرتبط در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

امکانات و تجهیزات بایگانی جهت حفظ اسناد و مدارک در مرکز موجود و زمان نگهداری اسناد با مقررات و قوانین رسمی مربوطه انطباق دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

کپسول اکسیژن، مانومتر و ملزومات آن در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

دستگاه ساکشن و ملزومات آن در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

حداقل یک عدد کیف مراقبتی مطابق دستورالعمل ابلاغی در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

کیف مراقبتی به تعداد مورد نیاز جهت ارائه خدمت در منازل، توسط مرکز تهیه شده است

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

مرکز از وسایل، تجهیزات و لوازم یکبار مصرف پزشکی استفاده می نماید

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

مرکز برنامه لازم جهت استریلیزاسیون و امحاء زباله دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

15

مرکز دستورالعمل های مدیریت و نگهداری امکانات، تجهیزات و کالیبراسیون را به طور صحیح و مطابق استانداردهای موجود رعایت مینماید

بلیð خیرð توضیحات:

 

16

مرکز محلی جهت نگهداری ملزومات و تجهیزات پزشکی دارد

بلیð خیرð توضیحات:

وجود اتاق مجزا الزامی نیست

 

17

مرکز برای استفاده از تجهیزات پزشکی با موسسه یا بیمارستانی قرارداد دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

18

امکانات و تجهیزات لازم در زمان اعزام پرستاران به محل ارائه خدمت وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور نیروی انسانی

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیازدهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

نیروی انسانی مجاز در مرکز ارائه خدمت می نمایند

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق ماده 4  آیین نامه

 

2

لیست و فهرست کارکنان مرکز و برنامه کاری آنها جهت ارائه مراقبت ها و خدمات به بیماران و مددجویان و نظارت بر حسن اجرای انجام آن در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

مستندات و پرونده پرسنلی موسس/موسسین، رئیس، مسئول فنی و تمامی کارکنان مرکز در مرکز موجود و با لیست اعلام شده به دانشگاه تطابق دارد

بلیð خیرð توضیحات:

پرونده پرسنلی می بایست شامل مدارک سجلی و تحصیلی باشد.

 

4

ارائه دهندگان خدمت در مرکز دارای پرونده پرسنلی، سوء پیشینه و قرارداد می باشند

بلیð خیرð توضیحات:  

 

 

5

مستندات معرفی پزشک عمومی به عنوان پزشک همکار که در تمام ساعات فعالیت مرکز در دسترس (آنکال) باشد، در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

مستندات و قرارداد مشاوره و ارائه خدمات با پرستاران، پزشکان، پیراپزشکان و سایر حرف وابسته گروه پزشکی در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

تمامی کارکنان مرکز دارای بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و  مستندات آن موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

مسئول فنی در ساعت ها و نوبت کاری های درج شده در پروانه حضور مستمر دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

موسس/ رئیس/ مسئول فنی/ سایر کارکنان مرکز و پرسنل اعزامی به محل ارائه مراقبت ها دارای کارت شناسایی و اتیکت متحدالشکل می باشند

بلیð خیرð توضیحات:

کارت شناسایی می بایست عکس دار، معتبر و با شماره سریال مشخص با ذکر مدرک تحصیلی به همراه مهر و امضا دانشگاه مربوطه باشد.

 

 

 

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور رضایتمندی و رعایت حقوق بیمار

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

تعرفه در معرض ديد مراجعین نصب شده است

بلیð خیرð توضیحات:

 

2

تعرفه مصوب ارائه خدمات رعایت مي شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

3

مستندات تشکیل پرونده بیمار مطابق با آیین نامه در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

پرونده بیمار می بایست ترجیحا بصورت الکترونیک و دارای محتوای خدمت، رضایت آگاهانه مددجو یا بستگان قانونی ایشان، تعرفه خدمات، حجم و نوع خدمت باشد.

 

4

مستندات قرارداد مرکز با بیمار یا بستگان قانونی وی مطابق آیین نامه در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

قرارداد می بایست شامل مشخصات بیمار، آدرس محل زندگی، نوع بیماری، برنامه مراقبتی، هزینه ها و نحوه پرداخت و رضایت آگاهانه باشد.

 

5

خدمات و مراقبت های ارائه شده منطبق با قراردادهای تنظیمی و آیین نامه است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

مرکز در قبال خدمات انجام شده و اخذ وجه، صورتحساب به بیمار یا بستگان قانونی وی تحویل می دهد

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

فرم ها و برگه های موجود در پرونده مطابق دستورالعمل های موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

مستندات نظارت بر کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران و مددجویان در منزل بر اساس استانداردها و پروتکل های مصوب در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

مستندات نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و انتقادات در این مراکز وجود دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

ارایه خدمات پرستاری به بیماران و مددجویان با رعایت قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و آیین نامه اجرایی، توسط تمامی کارکنان مرکز صورت می گیرد

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

رعایت شئونات اخلاقی اسلامی، موازین علمی، فنی و پوشیدن یونیفرم حرفه ای توسط ارائه دهندگان خدمت در منزل یا محل ارائه خدمت انجام می شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

رضایت سنجی از بیماران انجام و مستندات آن در مرکز موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

فرم ارزیابی اولیه بیمار تکمیل و در پرونده بیمار موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

گزارش پرستاری صحیح ثبت و مستندات در پرونده بیمار موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

15

سایر اوراق برحسب ضرورت ( مثل برگه علایم حیاتی) ثبت و در پرونده بیمار موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

16

تغییر و تحول بیمار به صورت بالینی به کادر پرستاری نوبت کاری بعد صورت می گیرد

بلیð خیرð توضیحات:

 

17

آیا بیمار حق انتخاب آزاد برای دریافت خدمات از مرکز و سایر موسسات تشخیصی و درمانی را دارد؟

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه ها

ردیف

شاخص/ استاندارد ارزیابی

توضیحات، نحوه ارزیابی و امتیاز دهی

امتیاز مکتسبه

1-0

1

مقررات مربوط به تابلوها، سرنسخه ها و تبلیغات موسسات رعایت می شود

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

2

تعداد تابلو ها مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

3

ابعاد تابلو ها مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

4

متن تابلو ها مناسب است

بلیð خیرð توضیحات:

مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مرتبط

 

5

اصل پروانه بهره برداري (پروانه تاسیس) مركز در معرض دید نصب است

بلیð خیرð توضیحات:

 

6

پروانه بهره برداری معتبر است

بلیð خیرð توضیحات:

 

7

اصل پروانه مسئوليت فني در معرض ديد مراجعين نصب شده است

بلیð خیرð توضیحات:

 

8

پروانه مسئول فنی معتبر است

بلیð خیرð توضیحات:

 

9

ساعات فعالیت مرکز منطبق با ساعات کاری درج شده در پروانه بهره برداری است

بلیð خیرð توضیحات:

 

10

استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت در مرکز موجود و به طور دقیق اجرا می شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

11

مستندات و اطلاعات درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح در زمان مقرر انجام می شود و مرکز همکاری کافی و وافی با مراجع ذیصلاح را در موارد مختلف دارد

بلیð خیرð توضیحات:

 

12

مستندات و قرارداد همکاری و پشتیبانی مرکز با حداقل یک بیمارستان در مرکز موجود است

بلیð خیرð توضیحات:

 

13

مستندات و قرارداد همکاری با حداقل یک واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان در مرکز موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

14

مستندات و قرارداد همکاری با حداقل یک مرکز آمبولانس خصوصی در مرکز موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

15

خدمات مشاوره ای و مراقبتی به مراکز و موسسات مانند مدارس، کارخانجات، ادارات و ... توسط مرکز انجام و مستندات آن موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

 

16

قرارداد همکاری با مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی جهت تامین بخشی از مراقبت ها به بیماران، در مرکز  موجود می باشد

بلیð خیرð توضیحات:

این قرارداد می بایست در قالب خرید خدمات در محل مراکز مذکور بصورت شیفتی یا پاره وقت انجام شود

 

17

هیچ نوع خدمت مراقبتی به جز عقد قرارداد، مشاوره و آموزش در محل مرکز انجام نمی شود.

بلیð خیرð توضیحات:

( طبق آیین نامه ابلاغی )

 

 18

نگهداری پرونده و سوابق پرسنل و  بیماران طرف قرارداد در مرکز طبق ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد انجام می شود

بلیð خیرð توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-   نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:                                                      نام و نام خانوادگی مسئول فنی/موسس:

 

          تاریخ و امضاء:                                                                                      تاریخ و امضاء:

2-     نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:

       تاریخ و امضاء:

3-     نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:

      تاریخ و امضاء

4-     نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:

     تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام مرکز:.................................................................................                            تاریخ نظارت:.......................................

 

 

 

فرم جمع بندی امتیازات محورهای ارزیابی مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

ردیف

نام محور ارزیابی

امتیاز کل محور

امتیاز مکتسبه محور

ضریب امتیاز محور

امتیاز نهایی  محور

1

محور فضای فیزیکی

16

 

1

 

2

محور امکانات و تجهیزات اداری - پزشکی

18

 

1

 

3

محور نیروی انسانی

9

 

3

 

4

محور رضایتمندی و رعایت حقوق بیمار

16

 

3

 

5

محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه ها

18

 

2

 

جمع کل امتیازات

77

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر پرستاری دانشگاه/دانشکده:

                   تاریخ و امضاء:

 

 

امتیازدهی

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%