دسترسی سریع
سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

 

  • فرم بازدید  واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

  • فرم بازدید مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : چک_لیست_مراقبت_در_منزل.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : چک_لیست_مراقبت_در_منزل_1.docx           حجم فایل 23 KB