دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

 

  •         آيين نامه برگزاري چهارمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري و فرم هاي مربوطه

      

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

آئين نامه اجرائي برگزاري انتخابات چهارمین دوره هيئت‌مديره‌هاي نظام پرستاري شهرستان‌ها و اعضاي شوراي‌عالي سازمان نظام پرستـــاري جمهوري اســلامي ايران

 

 

 

 

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

با تدوين

 

سازمان نظام پرستاري

    جمهوري اسلامي ايران

دی ماه

 

   سال يكهزارو سيصد ونود و سه


بسمه تعالي

 

آئين نامه اجرائي انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان ها و اعضاي شوراي عالي                          سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

 

مقدمه:

در راستاي اهداف سازمان نظام پرستاري كه عبارت است از تلاش و كوشش در جهت اصلاح‌، رشد و تعالي حرفه پرستاري و همچنين حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاري و حمايت از حقوق مادي ،‌ معنوي و حرفه‌اي، تلاش و جديت در جهت اجراي موازين و ارزش‌هاي اسلامي، اجراي صحيح و دقيق مقررات و اخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري، به استناد ماده 20 قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، برگزاري انتخابات هيأت مديره‌هاي نظام پرستاري شهرستان ها و اعضاي‌ شوراي‌عالي سازمان نظام پرستاري به عهده هيأت اجرائي انتخابات مي‌باشد كه تركيب،‌ نحوه تشكيل ، نحوه كار آنها ،كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آئين نامه‌اي است كه توسط شوراي‌عالي سازمان نظام پرستاري تهيه و به تصويب وزير محترم  بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي رسيده است. اين آيين‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

فصل اول : كليات

ماده 1- در اين آئين نامه عنوان قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود.

ماده 2- به استناد ماده 25 قانون ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برگزاري انتخابات هيأت‌مديره‌هاي شهرستان ها و اعضاي‌ انتخابي شوراي‌عالي از  طريق هيأت هاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود. لذا‌ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت 7 روز پس از اعلام تاريخ برگزاري انتخابات توسط رئيس كل سازمان نظام پرستاري ،‌ برگزاري انتخابات را به كليه اتباع ايراني پرستار،‌ بهيار ،‌ كاردان اتاق عملی یا کارشناس اتاق عمل كاردان هوشبري و كاردان‌ فوريت‌ها و پرستاران دندانپزشكي و رده‌هاي پرستاري، از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام و دستور تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را صادر مي نمايند.

تبصره:  انتخابات براي اولين دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي دوره‌هاي بعدي سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام رئيس كل سازمان انجام خواهد شد. كه ملاك تاريخ اعلام بر هر دوره، تاريخ صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي هيئت‌مديره‌هاي نظام پرستاري مي‌باشد.

ماده 3- به منظور پشتيباني و پيگيري مداوم و اجرائي،‌ تبليغات واطلاع‌رساني و همكاري‌هاي لازم با هيأت مركزي نظارت و دانشگاه ها ،‌ وزير بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي همزمان با دستور تشكيل هيأت مركزي نظارت با تعيين مسئول ستاد اجرائي مركزي انتخابات در وزارت متبوع ،‌ دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي شهرستان‌ها را طبق اين آئين‌نامه صادر مي‌نمايد.

تبصره 1 : مسئول ستاد اجرائي انتخابات زير نظر مستقيم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي‌نمايد.

تبصره 2: مسئول ستاد اجرائي مركزي موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از انتصاب به اين سمت نسبت به تشكيل كميته‌هاي مورد نياز از قبيل اجرائي، پيگيري، تبليغات، و ... اقدام نمايد.

ماده 4 ـ‌ وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران،‌ اسامي شهرستان‌هائي كه طبق ماده 7 واجد شرايط تاسيس هيأت مديره نظام پرستاري مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام رسمي تاريخ برگزاري انتخابات هيأت مديره‌ها در اختيار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.

تبصره : محدود جغرافیایی هر هیات مدیره مستقل را سازمان نظام پرستاری تعیین می کند بنحوی که در شهرهای که هیات مدیره طبق قانون تشکیل نمی شود زیر نظر نزدیکترین شهر دارای هیات مدیره خواهد بود.

ماده 5- براساس ماده 19،‌ هيأت مركزي نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز هيأت‌هاي نظارت شهرستان‌هائي را كه طبق ماده 7 قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گيرد را تعيين نمايد.

ماده 6 - به استناد ماده 19 و تبصره ماده 17 قانون در صورت ابطال، انحلال  يا بروز حوادث غيرمترقبه و بحران‌ها با اعلام سازمان نظام پرستاري و تائيد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ،‌ انتخابات ميان دوره‌اي در شهرستان‌هاي واجد شرايط با رعايت مواد قانوني انجام مي‌پذيرد.

ماده 7- انتخابات ميان دوره‌‌اي در شهرستان‌ها حداكثر ظرف مدت 3 ماه با هماهنگي هيأت نظارت توسط هيأت اجرائي و با رعايت موارد قانوني انجام مي‌پذيرد.

ماده 8 -  مسئولين، اعضاء و كاركنان‌ هيأت‌هاي نظارت و اجرائي انتخابات سازمان نظام پرستاري نبايستي جزو كانديداهاي هيأت‌مديره‌ها و شوراي‌عالي سازمان باشند.

 

فصل دوم ـ نظارت

ماده 9 - تركيب اعضاي هيأت مركزي نظارت طبق ماده 18 قانون تعيين مي‌شود و وظايف آن طبق ماده 19 قانون مي‌باشد.

ماده 10- تركيب هيأت نظارت شهرستان ها‌ي واجد شرايط براساس بند يك ماده 19  قانون طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات  مي‌رسد.

ماده 11- هيچ يك از اعضاي هيأت‌هاي نظارت نمي‌توانند همزمان عضويت هيأت‌هاي اجرائي را نيز داشته باشند.

فصل سوم ـ هيأت‌هاي اجرايي

ماده 12 - به استناد ماده 20 قانون، مسئوليت برگزاري انتخابات هيأت مديره‌ها  و اعضاي شوراي‌عالي سازمان نظام پرستاري بر عهده هيأت‌هاي اجرايي مربوط مي باشد كه تركيب ،‌ نحوه تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوط طبق آيين نامه مصوب خواهد بود.

ماده 13- تركيب هيئت اجرايي انتخابات دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي واجد شرايط هيأت مديره‌ 5 نفر و به‌شرح ذيل مي‌باشد:

الف : رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يا نماينده ايشان

ب :  فرماندار شهرستان يا نماينده ايشان

ج : سه نفر از كادر پرستاري شهرستان به شرح ذيل:

1- نماينده نظام پرستاري با معرفي هيأت مديره شهرستان (اين فرد مي‌تواند خارج از اعضاء هيئت‌مديره باشد)

2- رئيس دفتر پرستاري يا نماينده تام‌الاختيار ايشان

3- رئيس دانشكده پرستاري يا نماينده تام‌الاختيار ايشان

تبصره 1 : در شهرستان‌هايي كه دانشكده پرستاري و دفتر پرستاري وجود ندارد 2 نفر از مسئولين پرستاري شبكه يا بيمارستان كه از طرف رئيس شبكه بهداشت  ودرمان شهرستان‌معرفي مي‌شوند.

تبصره 2 : رئيس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني يا نماينده تام‌الاختيار ايشان‌، رياست هيأت اجرائي انتخابات شهرستان‌هاي مربوطه را به عهده خواهد داشت.

ماده 14- تركيب هيأت اجرائي شهر تهران،‌ 15 نفر و به شرح ذيل مي‌باشد:

·        رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران يا شهيد بهشتي، ایران  نماينده ايشان به انتخاب رئيس ستاد اجرايي

·        نماينده سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران با معرفي سازمان مركزي

·        نماينده فرمانداري تهران

·        مدير خدمات پرستاري سازمان تامين اجتماعي(وزارت رفاه)

·        سه نفر از روساي دانشكده‌هاي پرستاري مستقر در تهران به انتخاب رئيس ستاد اجرايي انتخابات

·        يك نفر پرستار نماينده نيروهاي مسلح با معرفي ستاد كل نيروهاي مسلح

·        مديران خدمات پرستاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي و ایران يا نماينده تام الاختيار ايشان

·        نماينده هيأت مديره نظام پرستاري شهر تهران

·    سه نفر پرستار به انتخاب رؤسا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي و ایران از مراكز آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي غير دولتي تحت پوشش

·        تبصره : انتخاب رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهر تهران بر عهده رئيس ستاد اجرايي مركزي انتخابات خواهد بود.

ماده 15- پس از تشكيل هيأت ‌هاي نظارت برانتخابات شهرستان‌ها‌ و با ابلاغ وزير، مسئولين دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي موظف‌اند ظرف مدت 5 روز نسبت به تشكيل هيأت اجرايي انتخابات شهرستان‌هاي مربوطه مطابق اين آئين نامه اقدام نمايند.

 

فصل چهارم : شرايط داوطلبين و رسيدگي به صلاحيت آنان

ماده 16 هيأت‌هاي اجرايي انتخابات شهرستان‌ها موظف‌اند همزمان حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از تشكيل نسبت به چاپ وانتشار آگهي ثبت نام از داوطلبان عضويت در هيأت مديره‌هاي نظام پرستاري شهرستان‌ها از طريق رسانه‌هاي گروهي اقدام نموده و مراتب را به نحومقتضي به اطلاع مشمولين ماده 16 و22 قانون برسانند.

تبصره : در آگهي ثبت نام از داوطلبان، لازم است شرايط عضويت براي داوطلبان براساس مفاد قانون سازمان اعلام شود.

ماده 17- داوطلبان عضويت در هيأت مديره‌هاي نظام پرستاري شهرستان‌ها بايد حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي براي ثبت نام منتشره از سوي هيأت اجرائي انتخابات شهرستان مربوط به محل‌هاي اعلام شده مراجعه و ضمن  تكميل پرسشنامه و ارائه مدارك لازم نسبت به اعلام داوطلبي اقدام و پس از تحويل آن به مسئولين ثبت نام، رسيد آنرا دريافت نمايند.

تبصره1:شرايط انتخاب شوندگان هيأت‌هاي مديره نظام پرستاري شهرستان‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

1-    التزام عملي به اسلام و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2-   عضويت در سازمان نظام پرستاري به صورت معتبر و به تاريخ روز و گذشت سه سال متوالي از عضويت مذكور با ارائه كارت عضويت معتبر در سازمان كه در كل كشور يكنواخت و داراي شماره نظام پرستاري و صادره از سازمان مركزي مي‌باشد.( ماده 22 قانون)

تبصره2: ستاد اجرايي هر شهرستان موظف است سابقه و تاريخ اعتبار كارت‌هاي عضويت داوطلبين انتخابات را كتباً از سازمان مركزي استعلام نمايد.

3-  كارت شناسايي پرسنلي اعضاي هيئت مديره‌، شورايعالي يا كارمندان سازمان نظام پرستاري ملاك عضويت نمي‌باشد. و فقط كارت عضويت نظام پرستاري مورد قبول مي‌باشد.

4-    عدم سابقه محكوميت در دستگاه قضايي كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

5-  عدم سابقه محكوميت از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پرستاري كه منجر به محروميت از عضويت در سازمان نظام پرستاري باشد.

6-    داشتن حداقل 3 سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزة انتخابيه در طول دورة خدمت يا زندگي در حوزه مربوطه

7-    عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقي و مالي

8-  اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند، مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسلامي را نداشته باشند.

تبصره3 : مدارك لازم جهت داوطلبين در هيأت مديرها به شرح ذيل مي باشد:

1- فتوكپي شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)

2- 6 قطعه عكس 3×4

3- تصوير كارت عضويت (معتبر و تاريخ‌دار سه ساله متوالي) در سازمان نظام پرستاري

4- گواهي مبني بر سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه به تأييد سازمان نظام پرستاري شهرستان مربوطه رسيده باشد. ودر شهرستان‌هايي كه تاكنون هيأت مديره نظام پرستاري نداشته‌اند، تأييد شبكه بهداشت و درمان شهرستان‌ مربوطه كفايت مي‌كند.

تبصره 4 : هيأت‌هاي اجرايي انتخابات شهرستان‌ها موظفند همه روزه مشخصات كامل داوطلبان را با سريع‌ترين وسيله به هيأت نظارت بر انتخابات و دفتر ستاد اجرائي مركزي امور انتخابات مستقر در وزارت متبوع اعلام نمايند.

تبصره 5 : اعضاي هيأت‌هاي نظارت و اجرايي نمي‌توانند جزء‌ انتخاب شوندگان باشد.

ماده 18: هيأت‌هاي  اجرائي موظفند يك نسخه از آگهي ثبت نام داوطلبين را جهت اطلاع در اختيار هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان و فرمانداري قرار دهند.

ماده 19- هيأت اجرايي انتخابات شهرستان‌ها بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت نام، مشخصات كليه داوطلبان به انضمام يك نسخه از تصاوير شناسنامه و دو قطعه عكس آنان را حداكثر دو روز پس از پايان مهلت ثبت نام توسط پيك مطمئن براي هيأت نظارت بر انتخابات نظام پرستاري شهرستان ارسال مي‌نمايد.

ماده 20- هيأت نظارت بر انتخابات نظام پرستاري شهرستان حداكثر به مدت 15 روز بررسي‌هاي لازم پيرامون صلاحيت عضويت داوطلبين ثبت نام نموده را با همكاري مراجع 4 گانه(دادستاني، سازمان ثبت و احوال كشور، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي )به عمل آورده و نظر خود را مبني بر تأئيد يا رد صلاحيت آنها در مورد هريك از داوطلبين به صورت كتبي به هيأت اجرايي و انتخابات هر شهرستان اعلام مي‌نمايد.

ماده 21- هيأت‌هاي اجرائي موظف‌اند حداكثر ظرف مدت 2 روز پس از اعلام نظر هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان فقط اسامي آن عده از داوطلبين ثبت نام شده كه صلاحيت آنها به تأئيد نهايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رسيده باشد را از طريق انتشار آگهي به اطلاع مشمولين ماده 16 قانون برسانند.

ماده 22- داوطلبيني كه صلاحيت آنها به تأئيد هيئت نظارت بر انتخابات شهرستان نرسيده است مي‌توانند حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از تاريخ انتشار آگهي داوطلبين، اعتراض يا شكايت خود را با ذكر مشخصات و نشاني كامل، كتباً به دبيرخانه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات تسليم نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

تبصره: هيئت مركزي نظارت بر انتخابات فقط به آن دسته از شكايات رسيدگي خواهد كرد كه در مهلت مقرر به دبيرخانه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رسيده باشد.

ماده 23- هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ظرف مدت 7روز شكايات واصله را مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد و در صورتي كه بين افرادي كه صلاحيت آنها به تأئيد نرسيده است افرادي را تشخيص دهد كه شرايط مقرر در قانون را دارا مي باشند مراتب را طي صورتجلسه‌اي به  هيئت نظارت و هيئت اجرائي بر انتخابات شهرستان اعلام مي نمايد تا نسبت به انتشار آگهي اسامي آنان به فوريت اقدام نمايد.

تبصره 1: اعلام نظر هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در مورد تأئيد يا رد صلاحيت داوطلبين عضويت در هيأت مديره نظام پرستاري  براي كليه هيأت‌هاي مربوطه قطعي و لازم الاجرا مي‌باشد.

تبصره 2: اعلام نتيجه بررسي سوابق داوطلبان رد صلاحيت شده به صورت محرمانه و كتبي و در صورت نياز با ذكر دلايل رد صلاحيت خواهد بود.

 

فصل پنجم: شرايط انتخاب كنندگان ـ اخذ رأي ـ شمارش آراء و اعلام نتيجه

ماده 24- شرايط انتخاب كنندگان:

الف: عضويت در سازمان نظام پرستاري

ب: داشتن و ارائه كارت عضويت در سازمان نظام پرستاري به هنگام رأي دادن

تبصره 1: براي راي‌دهندگان صرفاً ارائه كارت عضويت در سازمان با هر سابقه‌اي قابل قبول است و نياز به تاريخ روز يا سه سال سابقه عضويت ندارد.

تبصره 2: در صورت انتقال، ماموريت يا نقل محل سكونت، افراد صرفاً با داشتن كارت عضويت در سازمان يا تاييديه از طرف هيأت مديره نظام پرستاري مقصد مي‌توانند در انتخابات محل سكونت يا اشتغال جديد رأي دهند.

ماده 25 – در انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان ها هريك از مشمولين واجد شرايط ماده 16 قانون فقط مي‌توانند يك بار با ارائه كارت عضويت در سازمان نظام پرستاري رأي دهند.

ماده 26- هيأت اجرائي هر شهرستان، پنج نفر از افرادي را كه داراي تحصيلات متوسطه و سواد كافي و مورد اعتماد باشند را براي هر شعبه اخذ رأي تعيين و نسبت به صدور حكم آنان اقدام مي‌نمايند.

ماده 27- تركيب و وظايف كاركنان شعبه‌هاي اخذ رأي را هيأت اجرايي تعيين مي‌كند.

ماده 28- تعداد و محل حوزه‌هاي برگزاري انتخابات بنا به پيشنهاد هيأت اجرائي و تأئيد هيأت نظارت شهرستان‌هاي مربوطه مشخص و به نحو مقتضي به اطلاع عموم راي دهندگان خواهد رسيد.

تبصره 1: شعب اخذ رأي يا صندوق‌‌هاي سيار مي‌بايست با توجه به صلاحديد هيئت اجرايي براساس نياز در حدي باشد كه دسترسي مشمولين ماده 16 قانون را براي رأي دادن به حداكثر برساند.

تبصره 2: تعداد صندوق ثابت رای گیری می بایست به اندازه کافی پیش بینی شود و در شهرهای تابع هیات مدیره مستقلا صندوق ثابت درنظر گرفته شود.

تبصره 3: در مورد صندوق سیار هم می بایست ساعت حضور صندوقها از قبل مشخص و در آگاهی درج شود. ودر مجموعه زمان مدنظر طوری در نظر گرفته شود که همکاران شیفت صبح و عصر بتوانند براحتی در انتخابات شرکت و رای بدهند.

ماده 29- حد نصاب تركيب داوطلبين ثبت‌نام كننده براي برگزاري انتخابات هر هيئت مديره مي‌بايست دوبرابر تعداد لازم در هر هيئت مديره از هر گروه پرستاري طبق ماده 16 قانون باشد.

تبصره: اگر تعداد كل ثبت‌نام كنندگان به تعداد 2 برابر اعضاي قانوني هر هيئت مديره نرسد، در آن شهرستان انتخابات برگزار نمي‌شود و انتخابات مياندوره‌اي در آن شهرها برگزار خواهد شد.

ماده 30- برگ اخذ رأي (تعرفه) داراي دو قسمت خواهد بود. در قسمت بالاي تعرفه نام و
 نام خانوادگي و شماره نظام پرستاري نوشته شده و به امضاء رأي دهنده خواهد رسيد. قسمت زير تعرفه سفيد و براي نوشتن اسامي كانديداها خواهد بود. برگه تعرفه لازم است به نحوي ممهور به مهر انتخابات نظام پرستاري شود كه قسمتي از مهر در بالا و بقيه در پائين برگه تعرفه قرار گيرد.

تبصره: در صورت فراهم بودن امكان برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي با پيشنهاد هيأت اجرائي و تائيد هيأت نظارت در هر حوزه انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار مي‌شود.

ماده 31- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم در قانون باشد اسامي اضافي در آخر برگ تعرفه محاسبه نمي‌شود.

ماده 32- هر رأي دهنده مي تواند حداكثر به 6 نفر پرستار ، دو نفر بهيار، يك كاردان یا کارشناس اتاق عمل یا بيهوشي رأي دهد.

تبصره: در شهرستان‌هايي كه بهياران و كاردان‌ها و فوريت به تعداد كافي نباشند يا براي داوطلبي عضويت در هيئت مديره‌ها ثبت‌نام نكرده باشند، هيئت‌هاي اجرايي مي‌توانند به جاي آنها از پرستاران جايگزين كنند. و راي‌دهندگان به آنها رأي بدهند.

ماده 33- قبل از شروع اخذ رأي بايد صندوق‌هاي اخذ رأي در حضور اعضاء هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر ممهور گردد و طي صورت جلسه‌اي خالي بودن صندوق‌هاي مذكور به تأئيد نمايندگان هيأت نظارت شهرستان برسد.

ماده 34- به هنگام تحويل تعرفه رأي، كساني كه داراي كارت Pvc و كارت قديمي هستند بايد كارت‌ها را تحويل هيئت اجرايي بنمايد و پس از پايان رأي‌گيري، در فرصت مناسب كارت‌ها به افراد بازگردانده مي‌شود.

ماده 35- پس از پايان زمان رأي‌گيري ، صندوق هاي راي بلافاصله توسط هيات هاي اجريي و با حضور هيات نظارت باز وآراء مأخوذه شمارش وتعداد آنها با تعرفه‌هاي مصرف شده تطبيق داده شده و سپس قرائت و صورت جلسه مربوطه تنظيم مي‌شود و به امضاء اعضاي هيات نظارت و اجرايي رسيده،‌ مهر و موم شده وبا حضور مأموران انتظامي به ستاد مركزي نظارت بر انتخابات منتقل مي‌شود.

ماده 36- مجموع كانديداهاي هر يك از شهرستان‌ها در صورت توافق كتبي مي‌توانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء هر صندوق 2تا 5 نفر از بين خود را تعيين و به هيأت نظارت شهرستان مربوطه جهت امر فوق، معرفي نمايند.

ماده 37- با استناد به ماده 8 قانون پس از اتمام شمارش آراء، اسامي حائزين اكثريت به ترتيب آراء كسب شده و با ذكر تعداد آراء توسط هيأت‌هاي نظارت شهرستان صورت جلسه شده و براي طي مراحل قانوني به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال خواهد شد.

تبصره1: حائزين اكثريت آراءكساني خواهند بود كه حداقل 10 درصد آراء مأخوذه را كسب نمايند.

 تبصره2: تبصره1 ماده 8 قانون نظام پرستاري وفق ماده 16 قانون به ساير گروه‌ها تسري  مي‌يابد.

ماده 38- هيأت‌هاي اجرايي شهرستان پس از بررسي و تائيد انتخابات در صورت تساوي آراء از آخرين افراد منتخب، تعداد لازم را به حكم قرعه انتخاب خواهد كرد، مگر آنكه يكي از منتخبين  مذكور رسماً و به صورت كتبي  به نفع ديگري كناره‌گيري ‌نمايد.

ماده 39- هيأت هاي اجرائي انتخابات شهرستان پس از شمارش آراء ، حائزين اكثريت آراء ر ا به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره و به تعداد يك سوم اعضاي هيأت مديره در هر گروه را به ترتيب آراء ماخوذه طبق قانون به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره مشخص و به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌نمايد تا طي آگهي به اطلاع مشمولين ماده 16 قانون برسانند.

ماده 40- در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره فوت يا استعفا كنند به نحوي كه هيأت مديره مشمول انحلال نشود، به پيشنهاد رئيس كل سازمان نظام پرستاري و تأئيد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات از اعضاي علي البدل انتخاب شده، جهت جايگزين نمودن اعضاي مستعفي يا فوت شده دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 41- مهلت دريافت شكايات و اعتراضات كه از طرف كانديداها به هيأت نظارت شهرستان مي‌رسد حداكثر دو روز پس از اعلام نتايج آراء خواهد بود كه مي‌بايست همراه با مستندات از سوي شاكي به هيأت نظارت شهرستان تسليم و هيأت نظارت شهرستان حداكثر ظرف يك روز، مدارك را به هيأت نظارت مركزي ارسال نمايد.

ماده 42- پس از اتمام مهلت ارسال شكايات، رسيدگي به شكايات ظرف 4 روز توسط هيأت‌ نظارت مركزي انجام و اتخاذ تصميم خواهد شد. و جهت اعلام به هيئت نظارت شهرستان اعلام خواهد كرد.

ماده 43- پس از تعيين حائزين اكثريت آراء، هيأت مركزي نظارت در صورت تائيد نهايي حسن انجام انتخابات هر شهرستان ، اعتبارنامه هاي منتخبين را طي يك هفته امضاء و اسامي آنها را آگهي مي نمايد.

ماده 44- برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان ها  و اخذ رأي در سراسر كشور در يك روز معين انجام مي شود و مدت آن بين 5 تا 14 ساعت با نظر هيأت نظارت هر شهرستان خواهد بود.

تبصره: اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

ماده 45- تبليغات نامزدهاي انتخابات هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان ها حداكثر 7 روز قبل از روز برگزاري انتخابات شروع مي شود و تا 24 ساعت قبل از شروع رأي گيري پايان مي يابد.

ماده 46- كليه نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفي خود يا نامزد انتخاباتي مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعيه ديواري،اعلاميه، زندگينامه  و ديگر آگهي هاي تبليغاتي و برگزاري ميزگرد و سخنراني اقدام نمايند.

تبصره1: به منظور سامان دهي و تاثيرگذاري تبليغات نامزدهاي انتخابات نظام پرستاري در سراسر كشور، روساي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و مسئولين شبكه‌هاي بهداشتي و درماني و ساير مراكز بهداشتي ودرماني دولتي و غير دولتي اعم از تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح ، بخش خصوصي، خيريه و... موظف‌اند مكان‌هايي را جهت تبليغات مشخص و در جهت برگزاري انتخابات پرشور همكاري نمايند.

تبصره 2: كليه كانديداها و طرفداران آنها موظف‌اند در انجام تبليغات شئون اسلامي، اخلاقي و قوانين جاري كشور را مراعات نمايند.

ماده 47- افتتاح (تشكيل اولين جلسه) هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان ها حداكثر هفت روز پس از صدور اعتبارنامه منتخبين از سوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات يا هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه ( درصورتي كه هيأت مركزي نظارت تفويض اختيار نموده باشد) درحضور اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان و بنا به دعوت رياست هيأت اجرائي انتخابات شهرستان انجام خواهد پذيرفت.

 

فصل ششم: انتخابات شوراي‌عالي

ماده 48- شوراي‌عالي نظام پرستاري يكي از تشكيلات سازمان نظام پرستاري مي باشد كه 25 نفر از اعضاي آن طبق ماده 5 قانون توسط مجمع نمايندگان هيأت مديره هاي نظام پرستاري شهرستان‌ها انتخاب مي شوند.

ماده 49- هيأت مديره نظام پرستاري هر يك از شهرستان‌ها موظف‌اند حداكثر ظرف مدت 3 روز  پس از افتتاح هيأت مديره و براساس صورتجلسه هيأت نظارت و هيأت اجرائي بر انتخابات، متضمن تعداد شركت كنندگان در انتخابات شهرستان مربوطه و براساس تبصره 2 ماده 5 قانون
 (تا 500 نفر، 1 نفر ـ  501 تا1000 ،2 نفر  ـ 1001تا 1500  ، 3 نفر ـ 1501تا 2000 ،4 نفر ـ
2001 تا2500، 5نفر ـ2501 تا3000 ،6 نفر ـ 3001تا 3500 ، 7 نفر ـ 3501 تا 4000 نفر،  8 نفر ـ 4001 ...) تعداد نمايندگان قانوني را از بين خود به‌عنوان نماينده هيأت مديره نظام پرستاري شهرستان مربوطه در مجمع نمايندگان هيأت مديره سازمان نظام پرستاري تعيين و رسماً به ستاد اجرايي مركزي انتخابات و سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايند.

ماده 50-  تشكيل مجمع نمايندگان هيأت‌ مديره‌هاي نظام پرستاري پس از اتمام انتخابات هيأت مديره‌هاي نظام پرستاري شهرستان‌ها و تائيد نهايي صحت انتخابات آنها از سوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمي هيأت مديره نظام پرستاري انجام مي پذيرد.

ماده 51-  مسئوليت برگزاري مجمع نمايندگان هيأت مديره ها با رئيس ستاد اجرائي مركزي انتخابات نظام پرستاري خواهد بود.

ماده 52-مسئوليت هيأت اجرايي برگزار كننده انتخابات شوراي عالي نظام پرستاري بر عهده رئيس ستاد مركزي اجرايي انتخابات سازمان نظام پرستاري مي باشد .

ماده 53-  هيأت اجرايي انتخابات شوراي‌عالي حداكثر پس از چهار روز از دريافت اسامي اعضاء مجمع نمايندگان موظف است طي اطلاعيه‌اي از طريق رسانه هاي گروهي ظرف مدت 5 روز از داوطلبان عضويت در شوراي‌عالي نظام پرستاري ثبت نام به عمل آورد.

ماده 54-  هيأت نظارت بر انتخابات شوراي‌عالي همان هيأت نظارت مركزي بر انتخابات نظام پرستاري مي‌باشد.

ماده 55 ـ‌ شرايط داوطلبين شوراي‌عالي نظام پرستاري به شرح ذيل مي‌باشد:

1-  دارا بودن شرايط انتخاب‌شوندگانِ عضويت در هيئت‌مديره‌هاي سازمان نظام پرستاري با ارائه كارت عضويت داراي سه سال سابقه عضويت متوالي و تاريخ معتبر كه اعتبار آن به تأييد سازمان نظام پرستاري مركز برسد.

تبصره1: در اين‌باره هيئت اجرايي مي‌بايست به‌طور كتبي براي كليه داوطلبين از سازمان نظام پرستاري مركز استعلام نمايد.

تبصره 2: كارت پرسنلي عضويت در هيئت مديره‌ها يا شوراي‌عالي يا كارمندي سازمان ملاك عمل نمي‌باشد.

2-    عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

3-    عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقي و مالي

4-  عدم سابقه محكوميت از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پرستاري كه منجر به محروميت از عضويت در سازمان نظام پرستاري باشد.

5-    التزام عملي به اسلام و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 3: اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند، مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسلامي نداشته باشند.

ماده 56-  بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت نام مشخصات داوطلبان شوراي‌عالي به انضمام يك سري تصوير از صفحه اول و صفحه توضيحات شناسنامه و كارت ملي و دو قطعه عكس و تصوير كارت عضويت تأييد شده سازمان، مستقيماً براي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

ماده 57-  هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مشخصات كامل داوطلبان را به منظور بررسي سوابق آنان براي وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، سازمان ثبت احوال كشور و نيروي انتظامي ارسال مي دارد.

ماده 58-  هيأت مركزي نظارت بر انتخابات پس از دريافت نتيجه بررسي نهادهاي فوق‌الاشاره حداكثر ظرف مدت سه روز مستندات دريافتي داوطلبان را به هيأت اجرائي اعلام مي نمايد و هيأت اجرايي، اسامي واجدين شرايط داوطلبين در شوراي عالي را ظرف مدت 2 روز از طريق مجاري تبليغاتي رسمي كشور آگهي مي‌نمايد.

تبصره1: مدت اعتراض رد صلاحيت شدگان 4 روز پس از اعلام اسامي و مهلت اعلام نظر نهايي هيأت مركزي نظارت 5 روز و قطعي مي باشد.

تبصره2:  علت رد صلاحيت محرمانه و خصوصي و در صورت نياز با ذكر دلايل به خود فرد اعلام مي شود.

ماده 59- حداكثر دو هفته پس از اعلام نظر نهايي هيأت مركزي نظارت، جلسه مجمع نمايندگان سازمان با دعوت رئيس ستاد مركزي اجرائي و با حضور مسئولين كشوري و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات در محلي كه اعلام خواهد شد تشكيل مي شود .

ماده 60- جلسه مجمع نمايندگان هيأت مديره ها با حضور حداقل           اعضاء براي انتخابات اعضاي شوراي‌عالي رسميت يافته و اعضاي انتخابي شوراي‌عالي در همان جلسه توسط مجمع نمايندگان با رأي كتبي، با همان تشريفات هيأت مديره ها با تركيبي كه قانون معين كرده است انتخاب و نتيجه اعلام مي‌شوند.

تبصره: در صورت به حد نصاب نرسيدن         اعضاء، حداكثر ظرف ده روز بعد مجمع با همان تشريفات قبلي و با حضور حداقل نصف + 1 رسميت خواهد ‌يافت.

ماده 61- درصورتي‌كه يك يا چند نفر از اعضاء مجمع نمايندگان فوت يا استعفا نمايند              هيأت مديرة مربوطه، نمايندة جايگزين را با تشريفات قانوني معرفي مي نمايد.

ماده 62-  هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراي‌عالي حداكثر ظرف يك هفته به شكايات دريافت شده در همان روز رسيدگي كرده و نظر خود را در مورد صحت يا ابطال انتخابات شوراي‌عالي به ستاد اجرائي مركزي اعلام و اعتبار نامه‌هاي اعضاء شوراي‌عالي را صادر خواهد كرد.

ماده 63- اولين جلسه شوراي‌عالي نظام پرستاري 15 روز پس از اعلام نظر نهايي از سوي هيأت مركزي نظارت با دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با حضور اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، اعضاي شوراي‌عالي قبلي سازمان نظام پرستاري و ديگر مسئولين پرستاري كشور تشكيل خواهد شد.

تبصره : مهلت اضافي براي تشكيل شوراي عالي جديد يك ماه پس از شروع به كار مي‌باشد كه درصورت عدم تشكيل شوراي‌عالي جديد شوراي‌عالي قبلي تا تشكيل شوراي‌عالي جديد انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل هفتم: متفرقه

ماده 64- مرجع رفع ابهام آئين نامه اجرائي فوق كه از طريق هيأت هاي اجرائي و نظارت در شهرستان ها مورد سئوال واقع مي شود شوراي‌عالي سازمان نظام پرستاري مي باشد كه پس از استعلام و اعلام نظر؛ پس از تأييد وزير نظر اعلام شده براي هيأت هاي فوق قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره: براي اين امر شوراي‌عالي سازمان كميسيون ويژه ايام انتخابات تشكيل داده و براي هر گونه همكاري آماده خواهد بود.

ماده 65- با استناد به ماده 25 قانون اعتبار مورد نياز هزينه هاي برگزاري انتخابات و تامين امكانات موردنياز به عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

ماده 66- اين آئين نامه مشتمل بر 66  ماده و37 تبصره  در تاريخ 25/10/93 توسط شوراي‌عالي سازمان نظام پرستاري  تهيه وتاييدشد و جهت تصويب نهايي به مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي تقديم شد.

 

                                                                                         سازمان نظام پرستاري

 جمهوري اسلامي ايران

 


 

 

 

محل‌الصاق عكس

فرم شماره 1

      فرم ثبت‌نام داوطلبين هيئت‌ مديره چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

نام و نام خانوادگي:

مشهور به:

شماره نظام پرستاري:

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره شناسنامه و کد ملی

محل صدور:

محل تولد:

نام و نام خانوادگي قبلي:

توضيحات آخر شناسنامه:

سوابق و تجربيات شغلي:

تحصيلات:

شغل قبلي:

شغل فعلي:

آدرس محل كار:

آدرس محل سكونت:

تلفن محل كار:

تلفن محل سكونت و همراه:

حوزه انتخابيه:

استان:

 

                                                                                                                                                 تاريخ ـ امضاء

 

فرم شماره 2

رئيس محترم ستاد اجرايي چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ..................................

سلام عليكم

احتراماً، به پيوست .............. برگ ليست اسامي و مدارك داوطلبين هيئت ‌مديره سازمان نظام پرستاري كه تا پايان مهلت قانوني برگ داوطلبي (6/02/94) خود را به اين شبكه معرفي نموده‌اند به حضور ارسال مي‌گردد.

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره نظام پرستاري

نام پدر

تاريخ تولد

شماره شناسنامه و کد ملی

مقطع و رشته تحصيلی

نام محل كار

شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             نام و امضاي رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ........................ حوزه انتخابيه

فرم شماره 3

رئيس محترم ستاد اجرائي مركزي چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

سلام عليكم

احتراماً، به پيوست .............. برگ ليست اسامي و مدارك داوطلبين هيئت‌مديره نظام پرستاري كه تا پايان مهلت قانوني برگ داوطلبي (6/02/94) خود را به اين دانشگاه / دانشكده معرفي نموده‌اند. به حضور ارسال مي‌گردد.

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره نظام پرستاري

نام پدر

تاريخ تولد

شماره شناسنامه و کد ملی

مقطع و رشته تحصيلی

نام محل كار

شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                          نام و امضاي رئيس ستاد اجرايي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان .............................

فرم شماره 4

تأييديه 3 سال اشتغال يا سكونت در حوزه انتخابيه

 

گواهي مي‌شود: آقاي / خانم ..................................

سمت: ..................................

داراي 3 سال سابقه اشتغال / سكونت در شهرستان ..................................  مي‌باشد اين گواهي بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به ستاد اجرائي انتخابات نظام پرستاري صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش ديگري است.

 

رئيس شبكه بهداشت و درمان

شهرستان .....................


فرم شماره 5

‌ریاست محترم هيئت اجرايي انتخابات سازمان نظام پرستاري شهرستان ..................................

 

سلام عليكم

احتراماً وفق بند 4 از تبصره 3 ماده 17 آيين‌نامه اجرايي انتخابات نظام پرستاري بدين‌وسيله گواهي مي‌شود، جناب آقاي / سركار خانم ........................... فرزند ....................... به شماره نظام پرستاري ........................ سابقه حداق سه سال سكونت / اشتغال در اين شهرستان دارد.

 

 

رئيس هيئت مديره نظام پرستاري

شهرستان ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 6

آگهي ثبت‌نام كانديداهاي هيئت ‌مديره چهارمین دوره انتخابات

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

         بدين‌وسيله به اطلاع كليه كادر پرستاري مشمول ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري مي‌رساند چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاري در تاريخ 29/03/94 به طور هم‌ زمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضيان ثبت‌نام در هيئت مديره شهرستان‌هاي واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ 26/10/94 لغايت 6/02/94 با توجه به شرايط ذيل و در دست داشتن مدارك لازم به ستادها / هیئت های اجرائي انتخابات شهرستان‌هاي خود مراجعه و ثبت نام نمايند.

شرايط انتخاب شوندگان هيئت مديره سازمان نظام پرستاري شهرستان‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

1ـ عضويت در سازمان نظام پرستاري به صورت معتبر و به تاريخ روز و گذشت سه سال متوالي از عضويت مذكور با ارائه كارت عضويت در سازمان كه در كل كشور يكنواخت و داراي شماره نظام پرستاري و صادره از سازمان مركزي مي‌باشد.

2ـ عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

3- عدم سابقه محكوميت از هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پرستاري كه منجر به محروميت از عضويت در سازمان نظام پرستاري باشد.

4ـ داشتن حداقل سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه

5ـ عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقي و مالي

6ـ التزام عملي به اسلام و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تبصره: ضمناً اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه تابع احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند، مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسلامي را ننمايند.

7ـ عدم عضويت در هيئت‌هاي نظارت و اجرايي.

مدارك لازم جهت ثبت ‌نام داوطلبين در هيئت‌مديره‌ها:

1ـ فتوكپي شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)

2ـ 6 قطعه عكس 4×3

3ـ تصوير كارت عضويت معتبردر سازمان كه برابر اصل شده باشد.

4ـ گواهي مبني بر سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه به تأييد سازمان نظام پرستاري شهرستان مربوطه (در شهرستان‌هايي كه تاكنون نظام پرستاري نداشته‌اند به تأييد شبكه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه).

5- تكميل فرم ثبت نام داوطلبين

ستاد اجرايي مركزي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

جمهوري اسلامي ايران

فرم شماره 7

گزارش عملكرد هفتگي

ستاد اجرايي چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري شهرستان ...........

رديف

تاريخ

موضوع اقدام

شرح اقدام

 

 

 

 

 

                                                               نام و امضاي رئيس ستاد اجرايي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان    .............................

فرم شماره 8

مشخصات رئيس ستاد/هيئت اجرايي( عامل اصلی اجرائی) چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري شهرستان ...............

رديف

نام و نام خانوادگي

تلفن مستقيم

نمابر

همراه

آدرس پست الكترونيكي

تخصص

پست سازماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاي رئيس ستاد اجرايي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 11

محرمانه

سلام عليكم

آقاي / خانم............................................. فرزند............................. داوطلب هيئت مديره نظام پرستاري از حوزه انتخابيه............................................ در اجراي ماده 20 آيين نامه اجرايي، بدين وسيله به آگاهي مي رساند كه هيئت نظارت حوزه انتخابيه........................................ در جريان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان هيئت مديره نظام پرستاري و به استناد ماده 22 قانون، شما را واجد صلاحيت نشناخته است. چنانچه نسبت به رد صلاحيت خود معترض هستيد مي توانيد به استناد ماده 22 آيين نامه اجرايي حداكثر تا 5 روز از تاريخ ابلاغ اين نامه شكايت خود را به صورت كتبي و مستدل به هيئت نظارت شهرستان تسليم نماييد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

 

 

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

                                                     چهارمین دوره انتخابات  سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 17

محرمانه

آقاي / خانم................................ فرزند.......................... داوطلب هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان .................................................

پيرو نامه شماره............................ مورخ ....................... اين دانشگاه/ دانشكده/شبكه موضوع اعلام نظريه هيئت نظارت درخصوص رد صلاحيت شـما براي داوطلـبي هيئـت مديره نظام پرستـاري، بدين وسـيله به اطـلاع مي رساند كه اين هيئت و هيئت مركزي نظارت شكايت شما را وارد ندانست. اين نظر قطعي و غير قابل تجديدنظر است.

 

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

 

 

 

 

فرم شماره 18

محرمانه

آقاي / خانم.............................. فرزند.................... داوطلب هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان .................................................

به آگاهي مي رساند كه هيئت نظارت شهرستان در بررسي نهايي شما را واجد شرايط قانوني تشخيص داد. بنابراين مي توانيد بعنوان نامزد در انتخابات هيئت مديره شركت نماييد.

 

 

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 19

 

آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات هيئت مديره  سازمان نظام پرستاري

 

در اجراي ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون سازمان نظام پرستاري، بدين وسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه را بشرح زير اعلام مي دارد:

1-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

2-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

3-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

4-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

5-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

6-     آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

ضمناً اضافه مي نمايد كه اخذ رأي از ساعت....................... روز....................... مورخ....................... شروع و به مدت يك روز ادامه خواهد داشت. محل اخذ رأي................................................. مي باشد.

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

 

فرم شماره 20

 

صورتجلسه تعيين اعضاي شعبه اخذ رأي انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستاري

 

در اجراي ماده 27 آيين نامه، جلسات هيئت اجرايي انتخابات حوزه انتخابيه................................... در ساعت........... مورخ.......................... در محل دانشگاه/ دانشكده/ شبكه....................................... تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر اعضاي شعبه و اخذ رأي اين حوزه به شرح زير تعيين گرديد:

1-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

2-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

3-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

4-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

5-    آقاي/ خانم................................................ فرزند............................... شماره شناسنامه.......................................

 

مقرر گرديد يك نسخه از اين صورتجلسه به منظور صدور احكام اعضاي شعبه عيناً به رئيس ستاد اجرايي چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاري دانشگاه/ دانشكده/ شبكه حوزه انتخابيه.................................... تسليم گردد.

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

امضاء

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

                                                  چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

 

فرم شماره 21

 

آقاي / خانم.............................

 

در اجراي تصميم هيئت اجرايي انتخابات هيئت مديره  سازمان نظام پرستاري شهرستان............................... به موجب اين حكم، به عضويت شعبه اخذ رأي اين حوزه انتخاب مي شويد. مقتضي است رأس ساعت................. روز.................... مورخ ..................... در محل شعبه حضور بهم رسانيد.

 

 

 

 

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 22

 

 

اعضاي شعبه اخذ رأي حوزه انتخابيه.......................................... در ساعت.................... روز................................. در محل..........................................  حضور يافته تعرفه، برگ رأي، مهر انتخابات و ساير وسايل و لوازم ثبت نام و اخذ رأي را به شرح زير دريافت نمودند.

1-    تعرفه و برگ رأي.................. برگ

2-    فرم شمارش نتايج آراي شعبه.................... برگ

3-    فهرست الفباي اسامي نامزدهاي انتخاباتي با خط درشت................... برگ

4-    مهر انتخابات.............. عدد

5-    پلمپ صندوق رأي........... عدد

 

 

 

تحويل دهنده                                                                                      تحويل گيرنده

 

 

 

فرم شماره 23

صورتجلسه نتيجه اخذ رأي، قرائت و شمارش آراء انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستاري شهرستان ......................... استان........................

در اجراي مواد 36،35،34،33 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري در ساعت ..............صبح روز............................ مورخ.............................. قبل از شروع راي گيري بعداً نسبت به ثبت اسامي هيئت رئيسه ( يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي) اقدام و بعد با اطمينان از خالي بودن صندوق رأي، درب آن بسته و با حضور اعضاي هيئت نظارت مهر و موم ( پلمپ) گرديد.

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان

امضاء

1

 

رئيس شعبه

 

2

 

نايب رئيس شعبه

 

3

 

منشي

 

4

 

منشي

 

5

 

منشي

 

6

 

نماينده هيئت نظارت

 

 

اخذ رأي از ساعت ................... صبح تا ساعت .................... ادامه يافت. پس از پايان مهلت اخذ رأي، ابتدا تعرفه‌هاي مصرف شده كه به نام رأي باقي مانده بود شمارش گرديد، سپس صندوق اخذ رأي باز و برگه‌هاي رأي داخل صندوق قرائت، شمارش و تفكيك گرديد كه نتيجه به شرح زير اعلام مي‌گردد.

شمارش و خواندن آراء در ساعت............... روز ................ مورخ ............................. پايان پذيرفت و اين صورتجلسه در 5 نسخه تنظيم و به صورت زير اقدام گرديد:

1-    تعداد كل تعرفه و برگ رأي تحويل شده به شعبه .......... برگ

2-    تعداد تعرفه و برگ رأي باقيمانده مصرف نشده .............. برگ

3-    تعداد تعرفه‌هاي مصرف نشده كه به نام رأي دهندگان صادر شده است...............  برگ

4-    تعداد تعرفه‌ هاي رأي داخل صندوق ...............  برگ

5-  تعداد برگ‌هاي رأي زايد به تعداد تعرفه‌هاي مصرف شده ............... برگ كه ازكل برگهاي رأي كسر شده و جزء آراي باطله غير ماخوذه محسوب، بسته بندي و عدد 5 در پشت آن نوشته شد.

6-  تعداد آراي فاقد مهر انتخاباتي ................. برگ و جزء آراي باطل غير ماخوذه محسوب، بسته بندي و عدد 6 در پشت آن نوشته شد.

7-   تعداد آراء نوشته شده روي كاغذهاي متفرقه (غير از برگ هاي چاپي)..............  برگ و جزء آراي باطله غير ماخوذه محسوب، بسته بندي و عدد 7 در پشت آن نوشته شد.

8-    مجموع آراء رديفهاي 5 و 6 و 7 كه باطله غير مأخوذه مي باشد .............. برگ.

9-  تعداد برگهاي رأي كه اسم نوشته شده در آن غير قابل خواندن بود ................ برگ و جزء آراء باطله مأخوذه محسوب، بسته بندي و عدد 8 در پشت آن نوشته مي‌شد.

10-   تعداد برگ ‌هاي رأي كه حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده بود ............  برگ  و جزء آراي باطله مأخوذه محسوب، بسته بندي و عدد 9 در پشت آن نوشته شد.

11-   تعداد برگهاي رأي كه رأي دهنده چيزي در آن ننوشته وسفيد به صندوق انداخته بود جزء آراي باطله مأخوذه محسوب، بسته بندي و عدد 10 در پشت آن نوشته شد.

12-      مجموع رديف‌هاي 9 ،10 و 11 كه رأي باطله مأخوذه مي‌باشد .............برگ

13-   تعداد برگهاي رأي صحيح حاوي اسامي نامزدهاي انتخابات ............. برگ كه چون هيچ گونه اشكال و ايراد قانوني برآنها وارد نبود به نام نامزدهاي دارنده رأي قرائت، جمع بندي و به ترتيب دارنده بيشترين رأي در جدول آراي نامزدها در اين صورت جلسه در مقابل نام هر يك از آنان به عدد و حروف نوشته شد.

 

شمارش و خواندن آراء در ساعت.................... روز....................... مورخ.......................... پايان پذيرفت و اين صورتجلسه در 5 نسخه تنظيم و به صورت زير اقدام گرديد:

1-  يك نسخه همراه با كليه تعرفه‌هاي مصرف شده و برگه هاي  قرائت شده ( شامل برگهاي رأي صحيح و كليه برگهاي رأي باطله) داخل صندوق قرار گرفت.

2-    يك نسخه به آقاي / خانم ................................... نماينده هيئت نظارت تحويل گرديد.

3-    يك نسخه به آقاي/ خانم .................................... رئيس شعبه اخذ رأي تحويل شد.

4-    دو نسخه به هيئت اجرايي مربوطه تسليم شد.

سپس صندوق رأي با حضور نمايندگان هيئت اجرايي و نظارت مجدداً مهروموم گرديد.

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان

امضاء

1

 

رئيس شعبه

 

2

 

نايب رئيس شعبه

 

3

 

منشي

 

4

 

منشي

 

5

 

منشي

 

6

 

رئيس هيئت نظارت

 

7

 

رئيس هيئت اجرايي

 

8

 

نماينده هيئت نظارت

 

9

 

نماينده هيئت نظارت

 

10

 

عضو هيئت اجرائي

 

11

 

عضو هيئت اجرائي

 

12

 

عضو هيئت نظارت

 

13

 

عضو هيئت نظارت

 

14

 

عضو هيئت نظارت

 

 

فرم شماره 24

ستاد اجرايي مركزي چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

 

اخذ رأي و قرائت آراء انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري در حوزه انتخابيه................................در روز .............. مورخ ............................  بعمل آمده و نتيجه آن براساس صورت جلسه تنظيمي به شرح زير اعلام مي‌گردد.

1-    تعداد برگهاي رأي باطله غير ماخوذه................... برگ

2-    تعداد كل برگهاي رآي ماخوذه (مجموع برگهاي راي صحيح و باطله مأخوذه) .................. برگ

3-    تعداد برگهاي رأي باطله مآخوذه .................... برگ

4-    تعداد برگهاي رأي صحيح...................... برگ

كه به شرح زير و به ترتيب اكثريت آراء به نامزدهاي انتخابات تعلق گرفته است.

 

رديف

نام و نام خانوادگي نامزدهاي انتخابات

تعداد رأي با عدد

تعداد ر‌أي به حروف

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

صورتجلسه نتيجه اخذ راي اين حوزه متعاقباً ارسال خواهد شد.

رئيس ستاد/هيئت اجرايي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري حوزه انتخابيه

فرم شماره 25

هيئت نظارت بر انتخابات دانشگاه/ دانشكده/ شبكه

در اجراي ماده 39 آئين نامه اجرائي چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري صورتجلسه ستاد اجرائي در خصوص اعلام اسامي اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره حوزه انتخابيه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

 

آقا/خانم.....................

داراي / رأي.................

پرستار..................................

 

 

"

 

 

"

 

 

"

 

 

"

 

 

"

 

 

بهيار

 

 

بهيار

 

 

كاردان (اتاق عمل، هوشبري فوريتهاي پزشكي) كاردان پرستاري دندانپزشكي

 

به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب شدند و اعضاي ذيل به عنوان علي البدل انتخاب شدند.

آقا/خانم.........................

داراي / رأي..................

پرستار..........................

"

"

" 

"

"

بهيار .........................

"

"

كاردان..........................

 

رئيس ستاد / هيئت اجرايي

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري دانشگاه/دانشكده/ شبكه

فرم شماره 26

هيئت محترم نظارت بر چهارمین دوره انتخابات  سازمان نظام پرستاري

سلام عليكم

آگهي نتيجه انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري در حوزه انتخابيه ..............

در اجراي ماده 39 آيين نامه اجرايي انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري به اطلاع كليه پرستاران ، بهياران، كاردان اطاق عمل و هوشبري ، پرستار دندانپزشكي و كاردان فوريتهاي پزشكي حوزه انتخابيه .................... مي رساند كه در انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري كه در روز ................ در حوزه انتخابيه ................. برگزار شد جمع آراي ماخوذه در اين حوزه انتخابيه .................. بود كه اشخاص زير به ترتيب :

1- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

2- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

3- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

4- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

5- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

6- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

7- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( بهيار)

8- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( بهيار)

9- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     (كاردان اطاق عمل يا هوشبري يا فوريتهاي پزشكي يا پرستار دندانپزشكي)

به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب شدند و اعضاي زير به عنوان علي البدل انتخاب شدند:

1- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

2- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( پرستار)

3- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     ( بهيار)

4- آقاي / خانم ................................ داراي ........................... راي     (كاردان اطاق عمل يا هوشبري يا پرستاري دندانپزشكي يا كاردان فوريتهاي پزشكي)

شايان ذكر است كه در اجراي ماده 41 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات سازمان نظام پرستاري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيئت نظارت حوزه انتخابيه در محل دانشگاه / دانشكده/ شبكه براي قبول شكابات آماده مي باشد. كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف مدت 2 روز از تاريخ انتشار آگهي شكايت مستند خود را به هيئت نظارت دانشگاه/ دانشكده/ شبكه تسليم دارند و شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي ياشاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل و امضا را داشته باشد.

در صورتيكه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري قانوني است.

رئيس ستاد/ هيئت اجرايي چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاري دانشگاه /دانشكده/ شبكه

 

فرم شماره 30

جناب آقای / سرکار خانم

سلام علیکم

 با عنایت به برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری و در راستای تصمیم هیات اجرایی انتخابات شهرستان ......................... به موجب این ابلاغ بعنوان .............................. شعبه اخذ رای شماره ........................ واقع در ...................................... منصوب می شوید.

مقتضی است راس ساعت .......... روز ........................ مورخ ......................... در محل شعبه حضور بهم رسانید.

 

 

با تشکر

رئیس هیات اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان................

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : form_nezam_.docx           حجم فایل 69 KB
   دانلود : aapar-nezam4.docx           حجم فایل 63 KB