آدرس مرکزمشاوره آنلاین طب ایرانی:خراسان رضوی،سبزوار،خیابان اسدآبادی،روبه روی ساختمان ستاد مرکزی،طبقه دوم،واحد1

کدپستی:9617747430

شماره تماس:05144011555

شماره تماس های کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

ردیف

نام حوزه یا واحد

نام مسئول یا کارشناس مربوطه

تلفن

1

ریاست

جناب آقای دکتر فروزان

44011553

2

سوپروایزری

سوپروایزر مربوطه

44011552

3

فناوری اطلاعات

خانم مهندس جاویدمهر

44011551

4

پذیرش طبقه اول

متصدی پذیرش

44011554

5

پذیرش طبقه دوم

متصدی پذیرش

44011558

6

امور اداری

آقای میری

44011550

7

انبار دار

خانم دلبری

44011550

8

امور بیمه

آقای عابدی

44011556

9

امور مالی

آقایان رستگاری موسوی

44011557

10

صندوق

آقایان نصرتی - خسروآبادی

44011558

11

نگهبانی

آقای صادقی

44011559

12

آزمایشگاه

خانم اکبری

44011561

13

سلامتکده طب سنتی

خانم جعفری

44220869

14

دندانپزشکی

خانم کیانی

44220863

15

کلینیک دیابت

خانم دکتر پور مجاهد

44453305

16

فیزیوتراپی

خانم دیواندری

44011571

17

رایولوژی و سونوگرافی

خانم کارگزار

44011572