منو اصلی
حدیث
تقویم
 • ارئه خدمات دندانپزشکی و حرف وابسته در شرایط اپیدمی کووید-19
  مطب های دندانپزشکی فقط با رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی قادر به فعالیت خواهند بود.

 • دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19
  دستورالعمل چگونگی فعالیت موسسات پزشکی سرپایی، مطب ها، دفاتر کار در دوره همه گیری کووید-19

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

 

 •      پمفلت روز پرستار93-تاریخچه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • مديران پرستاري بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و سیر وضعیت تغیيرات آنان در طول زمان

  بیمارستان مبینی: از سال 1364 تاکنون

  مدیریت پرستاری:خانم علامه- خانم دبیقی- خانم جعفرزاده- خانم دواچی- خانم عزیزی

  سوپروایزر آموزشی: خانم معین الرعایا- خانم وفایی فر- خانم امیریان

  سوپروایزر کنترل عفونت: خانم موسوی- خانم جلال یزدی- خانم عزیزی نژاد-خانم محمدی- خانم کوشکی

  اورژانس : فاطمه زارع-خانم استيری- خانم حجازیان

  جراحی­زنان:خانم ادیبی- خانم جراحی- خانم امدادی- خانم آذرآیین- خانم واحد - خانم آذرآیین- خانم واحد- خانم آذرآیین

  داخلی زنان:خانم الداغی- خانم قاضی نیا- خانم عزیزی- خانم واحد

  پس اززایمان:خانم فرخ آبادی- خانم جعفری- خانم نظری      - خانم رئیس نیا- ثریا الداغی- خانم عزیزی- خانم واحد- خانم استيری- خانم شایق

  اتاق عمل:خانم کارگران- خانم معماری- خانم دواچی- خانم دبیقی- خانم واحد - خانم طالبی- خانم جلال یزدی- خانم میرزایی- خانم ملایجردی- خانم ذبیحی

  نوزادان: خانم محمدی- خانم شریفی- خانم خسروجردی-خانم بختی- خانم امیریان

   NICU:خانم امیریان- خانم وفایی فر- خانم میری- خانم وفایی فر- خانم میری

  POST NICU : خانم میرحسینی- خانم سلیمانی

  بیمارستان واسعی: از سال1380 تاکنون

  مدیریت پرستاری:آقاي اسراری-آقاي­ابراهیمی-آقاي خسروجردی-خانم ا امیری-خانم وحیدی-آقاي ثقینی

  سوپروایزرآموزشی: خانم­دولتی-آقاي­عابدی-آقاي­خلیق-خانم برابادی- آقاي کاشانی- خانم اناری- خانم رحیمی

   

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 • سوپروایزر کنترل عفونت : مریم صمدی پور- مسلم منصوری-عفت نیکنام-عشرت سعیدی- راحله عرب اسدی

  اورژانس:خانم امیری- خانم انصاری- آقای میرزاحسینی-آقای خسروجردی-آقاي دسترس-آقاي ثقینی- آقاي موسوی پور-خانم عربشاهی- آقای عابدی- خانم صادق زاده

  جراحی:خانم معظمی نیا- آقاي دستورانی- آقاي موسوی پور- خانم ضرغامی- آقاي آزاد

  قلب:خانم محمدی- خانم دولتي- خانم عربشاهی- آقاي صداقتی

  اتاق عمل:آقای زیبایی- آقای دستورانی

  درمانگاه تخصصی:خانم کارگران- خانم کاظمی-خانم اکبری-خانم نیکنام-خانم عربشاهی-خانم نصرآبادي

  مغز و اعصاب:خانم دولت آبادی- خانم مهدوی- خانم عاطفی- فهیمه کتابی

  ICU:خانم وحیدی- آقای تاج آبادی- خانم وفایی نسب- آقاي رجبی

  CCU:خانم برادران- خانم امیری- خانم حیدری- خانم صمدی- خانم عربشاهی- آقاي خلیق

  قلب باز:آقای منصوری

  داخلی عفونی:خانم امیری- آقای شم آبادی- آقای شمس آبادی- خانم فلاحی راد- خانم مهدوی

  اطفال:خانم جعفرزاده - خانم شایق کارگر- خانم مختارزاده

  دیالیز:خانم مظفری- خانم دولت آبادی- خانم عربشاهی- خانم مظفری-آقاي میرزاحسینی

   

  سوختگی: آقاي شعبانی

  سایکولوژی: آقاي فرهام پور

  نوزادان:خانم جعفرزاده-خانم شایق کارگر- خانم فلاحی راد-خانم مختارزاده

  بیمارستان امداد:از سال1349 تاکنون

  مدیریت پرستاری:خانم نامدار-خانم علوی-خانم احمدنژاد- آقاي پیشنمازی- خانم جعفرزاده- آقاي دستورانی- خانم وحیدی- خانم سعیدی- آقاي فیلسرایی- خانم حسینی

  سوپروایزرآموزشی:خانم ذوالجلالی- خانم حسینی ششتمد- آقاي آمدنی

   ----------------------------------------------------------------------------------

   

   

 • خانم حسینی­ششتمد- آقاي خسروجردی

  سوپروایزرکنترل عفونت:خانم آزاد- خانم شایگان مهر- خانم سویزی

  اورژانس:آقاي خسروآبادی- آقاي قلی زاده- آقاي خسروآبادی-آقاي طبسی- آقاي رحمانی عرب- آقاي وظیفه شناس-آقاي زیبایی ثانی- خانم ذوالجلالی- آقاي هاشمی نسب-آقاي شامخی نسب- آقای عنایتی نسب-آقاي برابادی

  جراحی عمومی: خانم زحمتکش-آقاي احمدی-خانم قاضی نیا-خانم فتاحی-خانم ذوقدارمقدم-خانم اناوی- آقاي هاشمی نسب-خانم شم آبادی-آقاي هاشمی ثانی-خانم سلیمانی- خانم علوی دانا

  جراحی اعصاب: خانم دهقان اخلمد- آقاي حمزه

  اتاق عمل:خانم عارفی-خانم کارگری- آقاي علی زاده قیاسی- خانم عرب- آقاي حسن آبادی-آقای برابادی- آقاي پیروزان- آقاي شامخی نسب

  جراحی ارتوپدی :خانم امیری-خانم دهقان اخلمد- آقای عرفانی-آقاي نوروزی بامی- خانم شم آبادی- خانم مودی

  ICU : خانم وحیدی- آقاي طبسی- خانم شم آبادی-آقاي نوروزی بامی

  بیمارستان ولی عصر(عج)جغتای: از سال 1386 تاکنون

  مدیریت پرستاری: آقاي عروجی-آقاي فریمانه-آقاي شرفی

  بخش بستری: آقاي جغتایی-خانم سعادتی- خانم کیوان فر

  اورژانس:آقاي جغتایی- خانم صحراپیما-آقاي ارشادی کیا- آقاي فریمانه-آقاي مهردادیان- آقاي ارشادی کیا- آقاي ضیاء

  اتاق عمل: آقاي کیوانلو- خانم بختیاری- خانم کیوانلو- آقاي کیوانلو

  دیالیز: خانم جغتای

  بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) نقاب: از سال 1382 تاکنون

  مدیریت پرستاری: آقاي بهامین-آقاي عروجی- آقاي احمدی- آقاي ماهور- خانم حسینی-خانم وکیلی-آقاي بهامین- خانم فرهودی کیا

  اورژانس: خانم رباطی-خانم حیدری- آقاي احمدی-خانم قنبرآبادی-خانم سعادتی- آقاي عروجی- خانم قنبرآبادی- خانم کروژده

  بخش بستری: خانم سعیدی-خانم نکویی-خانم نیکخواهی- خانم کروژده-خانم اسکندری-خانم رضوانی

  اتاق عمل: آقاي امامی- آقاي علی آبادی-خانم شمس آبادی-خانم اسماعیلی-خانم شمس آبادی-خانم خاتمی پور

   

   دانلود : پمفلت معرفی مدیران پرستاری بیمارستان ها           حجم فایل 19 KB

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%