دسترسی سریع
شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢

 

1-اولين همايش مديران و كارشناسان معاونت درمان و بيمارستان ها

2-دومين همايش مديران و كارشناسان معاونت درمان و بيمارستان ها

3-سومين همايش مديران و كارشناسان معاونت درمان و بيمارستان ها

4-چهارمين همايش مديران و كارشناسان معاونت درمان و بيمارستان ها

5-پنجمين همايش مديران و كارشناسان معاونت درمان و بيمارستان ها

- جلسه نهايي بررسي مصاديق سومين جشنواره كشوري حاكميت باليني با حضور اعضاي واحد حاكميت باليني معاونت درمان و مسئولين حاكميت باليني بيمارستانها در محل ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  مورخه 1392/9/5 برگزار گرديد .


جهت اظهار نظر فرمهاي آموزش به بيمار اينجا كليك كنيد:  شماره 1 -شماره 2 - شماره 3

♦ توجه : الگوهاي اثر بخشي و مميزي در قسمت مطالب آموزشي ( فرمها) بار گذاري شده است .

 

22 اسفند روز جهانی کلیه گرامی باد .