دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
نتایج طرح های پژوهشی

بررسی غلظت BTEX در هوای شهر مشهد و ارتباط آن با کاربری اراضی و ترافیک و پارامترهای هوا شناسی

حذف علف کش آترازین ازآب آلوده در فرآیندهای ازن زنی تنها، ازن زنی کاتالیزوری و جذب با استفاده از کربن فعال شده با اوره

کاربرد روش های میکرو استخراج مایع-مایع برای تعیین مقادیر کم یون های مس، سرب و کادمیوم در نمونه های فاضلاب صنعتی

بررسی ارتباط بین مواجهه با ذرات معلق PM2.5 و PM10 در دوران بارداری و میزان هورمون های استرس در نمونه خون بند ناف

حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از وانادیوم دی اکسید نوع B از محلول های آبی

بررسی غلظت ذرات معلق و مواد آلی فراردراتاق های عمل بیمارستان های شهر سبزوار وریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با آنها

 بررسی غلظت مواد جانبی ناشی از گندزدایی با کلر و ارزیابی اثرات بهداشتی آن در آب استخرها و آب آشامیدنی شهرستان سبزوار در سال 1397

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir