يکشنبه ١٣ فروردين ١٤٠٢
اعضای هیات علمی

 


دکتر راضیه خسروراد
دکتر علیرضا قربانی

دکتر راضیه خسروراد
دکتر علیرضا قربانی

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir