جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
اعضای هیات علمی

 


دکتر راضیه خسروراد
دکتر علیرضا قربانی دکتر افسانه تکبیری

دکتر راضیه خسروراد
دکتر علیرضا قربانی دکتر افسانه تکبیری

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir