شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩
مدیریت و کارکنان

معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


آقای دکتر مجید فلاحی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارشناس 

سرکار خانم عمادی


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir