سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣
وظایف گروه

 

 

1)        آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی  در راستای پاسخگوئی به نیازهای صنعت و جامعه

2)        مشارکت کلیه اعضای گروه در ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی

3)        تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور، جلسات و سایر فعالیتهای مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی آن

4)        ارائه خدمات دانش بنیان و کاربردی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار و HSE به جامعه مبتنی بر ارزش ها و مسئولیتهای اجتماعی

5)        مشارکت فعال در ارزیابی درونی گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن

6)        حضور منظم و فعال در جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با سایر اعضای هیات علمی و دانشجویان

7)        خود توانمندسازی از طریق شرکت در سمینارها، کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی

8)        پاسخگویی به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی همکاران و دانشجویان در زمینه های آموزشی و پژوهشی

9)        ارائه دروس محوله بر اساس سرفصل های مصوب و جامع از حیث کیفیت و کمیت

10)    برنامه ریزی و مشارکت جهت انجام طرح های پژوهشی کاربردی ارتباط با صنعت و جامعه

11)    انجام پژوهش های بنیادی،  کاربردی و فناورانه در زمینه موضوعات مرتبط با سلامت  و ایمنی محیط کار به ویژه در حوزه بیمارستانی و کشاورزی و توسعه مرزهای دانش روز متناسب با مقتضیات جامعه

 

دانلود فایل وظایف گروه

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir