پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩
طرح درس و دوره

 طرح دوره و طرح درس: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


طرح دوره بهداشت مدارس

طرح درس بهداشت مدارس

طرح دوره پویایی گروه

طرح درس پویایی گروه

طرح دوره روان شناسی رفتار سالم

طرح درس روان شناسی رفتار سالم

طرح دوره زبان تخصصی

طرح درس زبان تخصصی

طرح دوره جامعه شناسی سلامت

طرح درس جامعه شناسی سلامت

طرح دوره روش تحقیق

طرح درس روش تحقیق

طرح دوره سبک زندگی

طرح درس سبک زندگی

طرح دوره کارآموزی

طرح درس کارآموزی

طرح دوره اموزش بهداشت1

طرح درس آموزش بهداشت 1

طرح دوره ارتباطات در آموزش بهداشت

طرح درس ارتباطات در آموزش بهداشت

طرح دوره فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

طرح درس فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی

طرح درس سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی

طرح دوره آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی

طرح درس آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی

طرح دوره آموزش بهداشت2

طرح درس آموزش بهداشت2

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir