يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣
طرح درس

لاگ بوک کارآموزی دانشجویان بهداشت حرفه ای

طرح درس ایمنی در محیط کار (1) (دكتر حكمت شعار)

طرح درس ایمنی در محیط کار (2) (دكتر حكمت شعار)

طرح دوره ایمنی در محیط کار (2) (دكتر حكمت شعار)

طرح درس ایمنی در محیط کار (3) (دكتر حكمت شعار)

طرح درس سم شناسی شغلی (دكتر حكمت شعار)

طرح درس آشنايي با صنايع و شناخت فنون صنعتي (دكتر حكمت شعار)

طرح دوره ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم (دكتر حكمت شعار)

طرح درس دینامیک گازها و آئروسل ها (دكتر فلاحي)

طرح دوره دینامیک گازها و آئروسل ها (دكتر فلاحي)

طرح درس مهندسی فاکتورهای انسانی1 (دكتر فلاحي)

طرح دوره مهندسی فاکتورهای انسانی 1 (دكتر فلاحي)

طرح درس مهندسی فاکتورهای انسانی 2 (دكتر فلاحي)

طرح درس طراحی تهویه صنعتی (دكتر فلاحي)

طرح دوره طراحی تهویه صنعتی (دكتر فلاحي)

طرح درس تنش های حرارتی در محیط کار (دكتر فلاحي)

طرح دوره تنش های حرارتی در محیط کار (دكتر فلاحي)

طرح درس صدا و ارتعاش در محيط كار (دكتر فلاحي)

طرح دوره صدا  در محيط كار (دكتر فلاحي)

طرح دوره ارتعاش در محیط کار(دکتر فلاحی)

طرح درس روشنايي در محيط كار (دكتر فلاحي)

طرح دوره روشنايي در محيط كار (دكتر فلاحي)

طرح دوره مبانی کنترل آلودگی هوا (دكتر فلاحي)

مکانیک سیالات

روشنایی در محیط کار

طرح دوره بهداشت پرتوها (دكتر فلاحي)

طرح دوره ارگونومی شغلی 1(دکتر فلاحی)

طرح درس مدیریت سیستم ها(دکتر حکمت شعار)

طرح درس آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی(دکتر حکمت شعار)

طرح درس سم شناسی 1(دکتر حکمت شعار)

طرح درس صدای محیط کار(دکتر احمدی آسور)

طرح درس بیماری های شغلی (دکتر احمدی آسور)

راهنماي نگارش پايان نامه و پروژه دانشجويان ترم 8 مهندسي بهداشت حرفه ايي

 


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir