سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢
طرح دوره و درس

طرح درس کارشناسی بهداشت محیط (دكتر رخشاني)

طرح درس کارشناسی پروتز دندان (دكتر رخشاني)

طرح درس فیزیوپاتولوژ ی (دكتر رخشاني)

طرح درس ارشد ویژه و سالمندی (دكتر رخشاني)

طرح درس ارشد داخلی جراحی (دكتر رخشاني)

طرح درس کارشناسی اتاق عمل (دكتر رخشاني)

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir