جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
معرفی اساتید مشاور

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی دانشجویان

تلفن ثابت

 تلفن همراه

آدرس الکترونیکی

آقای دکتر رضا حکمت شعار

بهداشت حرفه ای

۴۴۰۱۸۳۲۷

۰۹۱۵۵۷۲۳۱۷۸

rezahekmatshoar@yahoo.com

خانم دکتر معصومه هاشمیان

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی و ارشد آموزش بهداشت

۴۴۰۱۸۴۵۴

۰۹۱۵۳۷۱۵۱۸۵

Masoumeh_hashemian@yahoo.com

آقای دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی

کارشناسی پیوسته، ناپیوسته بهداشت و ارشد محیط

۴۴۰۱۸۳۳۲

۰۹۱۵۱۷۰۸۲۰۴

Rahmani۲۴۰@gmail.com

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir