شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
طرح دوره و درس

طرح درس و دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط

طرح درس مدیریت فاضلاب های صنعتی

طرح دوره مدیریت فاضلاب های صنعتی

طرح درس طراحی تصفیه خانه فاضلاب

طرح دوره طراحی تصفیه خانه فاضلاب

ترمودینامیک-انتقال حرارت

طرح درس و دوره کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

طرح درس اكولوژي محيط

طرح درس شيمي محيط

طرح دوره شيمي محيط

طرح درس تصفيه آب

طرح دوره تصفيه آب

طرح درس زبان تخصصي

طرح دوره زبان تخصصي

طرح درس ميكروبيولوژي محيط

طرح دوره ميكروبيولوژي محيط

طرح دوره استاتیک و مقاومت مصالح

طرح درس استاتیک و مقاومت مصالح

طرح دوره اصول هیدرولوژی

طرح درس اصول هیدرولوژی

طرح دوره تصفیه فاضلاب صنعتی

طرح درس تصفیه فاضلاب صنعتی

طرح دوره تصفیه فاضلاب شهری

طرح درس تصفیه فاضلاب شهری

طرح دوره مدیریت کیفیت اب

طرح درس مدیریت کیفیت اب

طرح دوره مکانیک سیالات

طرح درس مکانیک سیالات

طرح دوره موتور تلمبه

طرح درس موتور تلمبه

طرح دوره ترمودینامیک و انتقال حرارت

طرح درس ترمودینامیک و انتقال حرارت

طرح دوره بهداشت پرتوها و حفاظت

طرح درس بهداشت پرتوها و حفاظت

طرح دوره ميکروبيولوژي محيط

طرح درس ميکروبيولوژي محيط

طرح درس و دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

طرح دوره جمع آوري و دفع مواد زائد جامد

طرح درس اكولوژي انساني

طرح دوره اكولوژي انساني

طرح درس مديريت كيفيت آب

طرح دوره مديريت كيفيت آب

طرح درس فرايندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط

طرح دوره فرايندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط

طرح دوره مهندسي مبارزه با ناقلين

طرح درس مهندسي مبارزه با ناقلين

درس مکانیک سیالات

تصفیه فاضلاب شهری

طرح درس و دوره کاردانی بهداشت محیط

طرح درس موتور تلمبه

 

طرح دوره دروس آقای دکتر رحمانی ثانی

 


 

 

 

 

   دانلود : طرح_درس_مهندسي_مبارزه__با_ناقلين.rar           حجم فایل 1517 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir