چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
طرح دوره و درس

طرح درس و دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط

طرح درس مدیریت فاضلاب های صنعتی (دكتر رحماني ثاتي)

طرح دوره مدیریت فاضلاب های صنعتی (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس طراحی تصفیه خانه فاضلاب (دكتر رحماني ثاتي)

طرح دوره طراحی تصفیه خانه فاضلاب (دكتر رحماني ثاني)

ترمودینامیک-انتقال حرارت (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره بازیافت مواد و انرژی (دكتر ساقي)

طرح درس روش تحقیق (دكتر ساقي)

طرح دوره روش تحقیق (دكتر ساقي)

طرح درس زبان تخصصی بهداشت محیط (دكتر ساقي)

طرح دوره زبان تخصصی بهداشت محیط (دكتر ساقي)

طرح درس سم شناسی محیط (دكتر رستگار)

 

 

طرح درس و دوره کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

طرح درس اكولوژي محيط (دكتر اله ابادي)

طرح درس شيمي محيط (دكتر اله ابادي)

طرح دوره شيمي محيط (دكتر اله ابادي)

طرح درس تصفيه آب (دكتر اله ابادي)

طرح دوره تصفيه آب (دكتر اله ابادي)

طرح درس زبان تخصصي (دكتر اله ابادي)

طرح دوره زبان تخصصي (دكتر اله ابادي)

طرح درس ميكروبيولوژي محيط (دكتر اله ابادي)

طرح دوره ميكروبيولوژي محيط (دكتر اله ابادي)

طرح دوره استاتیک و مقاومت مصالح (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس استاتیک و مقاومت مصالح (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره اصول هیدرولوژی (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس اصول هیدرولوژی (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره تصفیه فاضلاب صنعتی (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس تصفیه فاضلاب صنعتی (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره تصفیه فاضلاب شهری (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس تصفیه فاضلاب شهری (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره مدیریت کیفیت اب (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس مدیریت کیفیت اب (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره مکانیک سیالات (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس مکانیک سیالات (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره موتور تلمبه (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس موتور تلمبه (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره ترمودینامیک و انتقال حرارت (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس ترمودینامیک و انتقال حرارت (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره بهداشت پرتوها و حفاظت (دكتر ساقي)

طرح درس بهداشت پرتوها و حفاظت (دكتر ساقي)

طرح دوره ميکروبيولوژي محيط (دكتر ميري)

طرح درس ميکروبيولوژي محيط (دكتر ميري)

طرح دوره کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط (دكتر ساقي)

طرح درس رسم فنی و نقشه کشی (دكتر رستگار)

طرح دوره رسم فنی و نقشه کشی (دكتر رستگار)

طرح درس شبکه جمع اوری فاضلاب (دكتر رستگار)

طرح دوره طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب (دكتر رستگار)

طرح درس تاسیسات انتقال و توزیع آب (دكتر رستگار)

طرح درس و دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

طرح دوره جمع آوري و دفع مواد زائد جامد

طرح درس اكولوژي انساني (دكتر اله ابادي)

طرح دوره اكولوژي انساني (دكتر اله ابادي)

طرح درس مديريت كيفيت آب (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره مديريت كيفيت آب (دكتر رحماني ثاني)

طرح درس فرايندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط

طرح دوره فرايندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط

طرح دوره مهندسي مبارزه با ناقلين

طرح درس مهندسي مبارزه با ناقلين

درس مکانیک سیالات (دكتر رحماني ثاني)

تصفیه فاضلاب شهری (دكتر رحماني ثاني)

 

طرح درس بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت (دكتر رستگار)

    

 

طرح درس و دوره کاردانی بهداشت محیط

طرح درس موتور تلمبه (دكتر رحماني ثاني)

طرح دوره دروس آقای دکتر رحمانی ثانی

 

 

 

ساير رشته ها:

طرح درس بهداشت مواد غذایی (دكتر ساقي)

طرح دوره بهداشت مواد غذایی (دكتر ساقي)

 

 

 


 

 

 

 

   دانلود : طرح_درس_مهندسي_مبارزه__با_ناقلين.rar           حجم فایل 1517 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir