جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
طرح درس و دوره
   کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

طرح دوره روش تحقیق در علوم بهداشتی

طرح درس و دوره اساتید گروه بهداشت عمومی با سایر رشته های تحصیلی دكتر قربانی
طرح درس و دوره اساتید گروه بهداشت عمومی با سایر رشته های تحصیلی دكتر شهرآبادی

طرح دوره و درس بهداشت عمومی (کارشناسی فوریت های پزشکی)

طرح دوره و درس بهداشت عمومی (کاردانی فوریت های پزشکی)

طرح درس و دوره اساتید گروه بهداشت عمومی با سایر رشته های تحصیلی دكتر منصوره علیپور

 

   دانلود : course_plan-MCH.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : tarhe_dore_amini-_آموزش_بهداشت_و_ارتباطات.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : tarh_darsطرح_درس-_خانم_اميني_._amini.zip           حجم فایل 2738 KB
   دانلود : tarh_dars_._amini.zip           حجم فایل 2738 KB
   دانلود : مجموع_طرح_درس_و_طرح_دوره_اصول_برنامه_ريزي.zip           حجم فایل 208 KB
   دانلود : مجموع_طرح_درس_اصول__كليات_مامايي.zip           حجم فایل 197 KB
   دانلود : طرح درس برنامه ریزی بهداشتی           حجم فایل 165 KB
   دانلود : طرح دوره برنامه ریزی بهداشتی           حجم فایل 107 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir