چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
کارشناس آموزش

کارشناس مسئول آموزش:
خانم عمادی فر
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

تلفن:  05144018357
 
کارشناس آموزش:
نام و نام خانوادگی : خانم ثنایی فر
مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی پزشکی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir