يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
منابع لاتین آموزش بهداشت

منابع لاتین رشته آموزش بهداشت

Health Psychology

The sociology of health Promotion

Planning,Implementing,Evaluating

 

​​

​​

​​

 

 

منابع دکتری

   دانلود : 1_(10).pdf           حجم فایل 1420 KB
   دانلود : 1_(8).pdf           حجم فایل 3382 KB
   دانلود : 1_(7).pdf           حجم فایل 806 KB
   دانلود : 1_(9).pdf           حجم فایل 1103 KB
   دانلود : 1_(5).pdf           حجم فایل 827 KB
   دانلود : 1_(4).pdf           حجم فایل 2594 KB
   دانلود : 1_(3).pdf           حجم فایل 1436 KB
   دانلود : 1_(2).pdf           حجم فایل 462 KB
   دانلود : 1_(1).pdf           حجم فایل 2575 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir