چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
آرایش دروس

آرایش دروس ارشد بهداشت محیط

1397

1398

آرایش دروس کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

1395

1396

1397

1398

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته محیط

1396

1397

1398

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir