سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣
اعضای هیئت علمی گروه

            

رضا حکمت شعار (مدیر گروه)                   

 

دکتر مجید فلاحی

 

مهندس اکبر احمدی آسور

 

 

دکتر محسن یزدانی اول

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir