جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
برنامه راهبردی دانشکده

بيانيه رسالت (mission) :

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درماني سبزوار با توجه به رسالت آن، تربیت نیروی انسانی کارآمد و شایسته، همچنین مشارکت در توسعه تندرستی، حفظ و ارتقاء  کیفیت محیط زیست، انجام پژوهشی های کاربردی و بنیادی برای حل مسائل و توسعه علوم بهداشتی ،سهمي در  ارتقاء سطح سلامت جامعه داشته باشد.

دورنما (Vision) :

 

ما در دانشكده بهداشت ميخواهيم با تربيت نيروي انساني كارآمد،گسترش  و تعميق پژوهش در حيطه علوم بهداشتي مرزهاي دانش را درنورديده و در ارتقاء سلامت جامعه خويش سرآمد دانشكده هاي هم سطح خود در كشور و مايه افتخار و سربلندي ملت خويش گرديم.

اهداف دانشكده :

  • مشاركت در بهبود نظام بهداشتي و درماني كشور
  • ارتقاء دانش بهداشتي كشور
  • تامين نيروي انساني مورد نياز كشور در زمينه علوم بهداشتي
  • افزايش بهره وري نظام اجرائي دانشكده
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir