يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩
برنامه هفتگی اساتید

برنامه هفتگی اساتید

خانم دکتر هاشمیان

آقای دکتر مهری

آقای دکتر جوینی

آقای دکتر شهرآبادی

 


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir