شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
معرفی مسئول EDOدانشکده بهداشت

مسئول EDO دانشکده بهداشت


نام ونام خانوادگی: دکتر راضیه خسروراد

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی (آموزش و یادگیری)

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir