دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
معرفی مسئول EDOدانشکده بهداشت

مسئول EDO دانشکده بهداشت


نام ونام خانوادگی: دکتر علی مهری
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir