يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش دانشکده بهداشت:

- تهيه ليست دروس ارائه شده در هر نيمسال و تابستان جهت كليه رشته ها

- معرفي دروس ارائه شده درهرنيمسال وتابستان در برنامه سما

- اعلام دروس ارائه شده در هر نيمسال و تابستان به مديران گروهها

- انجام انتخاب واحد جهت كليه دانشجويان جديد الورود

- معرفي به استاد دانشجويان

- انجام و ثبت حذف و اضافه

- انجام و ثبت  حذف تك درس

- انتخاب واحد دانشجويان مهمان

- صدور تاييديه انتخاب واحد جهت ضبط در پرونده و ارائه به دانشجويان

- تشكيل پرونده جهت  کلیه دانشجويان مشغول به تحصیل

- تشكيل پرونده جهت  دانشجويان مهمان، انتقال، جابجائي و تغيير رشته و...

- معرفي دروس  جديد با اختصاص كد جديد در برنامه سما

- بررسي صورتجلسات شوراي آموزش و پیگیری مصوبات آن

- تهيه ليست دانشجويان مشروط و اقدامات لازم

- تهیه آرایش دروس برای دانشجویان به تفکیک رشته و ورودی

- بررسي صورتجلسات كميسيون موارد خاص و پیگیری مصوبات آن

- تهيه ليستهاي مختلف جهت واحدهاي ديگر دانشگاه

- مكاتبات اداري با ساير موسسات و ادارات بر حسب نياز

- تكميل فرمهاي مهمان، انتقال و تغيير رشته جهت دانشجويان متقاضي

- تهیه كارنامه كلي و آرايش دروس جهت اساتيد راهنما

- پیگیری و دریافت تقسیم دروس از مدیران گروه

- تنظيم برنامه كلاسي و ساعات درس و برقراري نظم در برگزاري كلاسها و كارآموزيها

- هماهنگي و مکاتبه با گروههاي آموزشي داخل و خارج دانشکده به منظور تامين اساتيد مورد نياز

- هماهنگي با اساتيد براي تعيين زمان تشکيل کلاسها

- تنظيم برنامه كارآموزيها وبرقراري نظم در برگزاري كارآموزيها

- اعلام برنامه كلاسي به دانشجويان و اساتيد

- اعلام برنامه كارآموزي به اساتيد و دانشجويان و كليه مراكز درماني

- كنترل تشكيل كلاسهاي درسي و حضور و غياب اساتيد ( روزانه و ماهانه)

- هماهنگي با واحد نقليه جهت سرويس دهي و اياب و ذهاب اساتيد

- آماده نمودن وتكثير سرفصل دروس جهت اساتيد

 - توزيع و جمع آوري فرمهاي حق التدريس اساتيد

- صدور كارنامه پايان ترم جهت ضبط در پرونده

- تهيه ليست دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم

- معادل سازي واحدهاي دانشجويان تغيير رشته و انتقال و ثبت آن

- ارسال پرونده هاي آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل به واحد فارغ التحصيلان

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir