سه شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٣
معرفی رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد اله آبادی

 

تحصیلات: دکترای بهداشت محیط

 

شماره تماس : 44018355

 

  

شماره فکس :


کد شهرستان سبزوار


 

شرح وظایف:

  •  نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

  • ایجاد هماهنگی در اموراموزشی و پژوهشی، اداری ومالی و فرهنگی دانشکده

  • نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

  • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده

  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  • نظارت برکارشورای آموزشی پژوهشی و ... دانشکده

  • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه

  • بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر در باره آنان
   دانلود : فرم_شورا.pdf           حجم فایل 115 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir