پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
برنامه استراتژیک گروه

برنامه استراتژیک گروه مهندسی بهداشت محیط (دانلود فایل)

برنامه استراتژیک گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دور نما:

گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با مساعی اعضای گروه و با استفاده بهینه از منابع موجود به عنوان یکی از برترین گروه ها در زمینه های آموزشی، پژوهشی بوده و در حل مشکلات بهداشت محیطی نقش آفرینی نماید.

رسالت:

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و با توجه به برنامه استراتژیک دانشکده بهداشت سبزوار، گروه مهندسی بهداشت محیط با بهره گیری از توانمندی اعضای هیات علمی، کارشناسان، دانشجویان مقاطع مختلف و با استفاده از روش های نوین آموزشی و مبتنی بر شواهد بر بستر نیازهای بخش سلامت، توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی، برگزاری جلسات ژورنال کلاب، انتشارات مقالات و کتب تخصصی، همکاری با مراکز تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی و اتکاء به زیرساختهای آزمایشگاهی تخصصی و فوق تخصصی موجود، دانش آموختگانی متعهد، متخصص و پاسخگو به نیازهای بهداشتی جامعه تربیت نماید.

 

ارزش ها:

 نظم و انضباط اجتماعی

 خلاقیت و نوآوری

عدالت محوری

صداقت و راستگویی

 حفظ کرامت انسانی

 مسئولیت پذیری  و تعهد سازمانی

 

اهداف کلان:

-      توانمند سازی اعضای هیات علمی گروه

-      توسعه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی

-      راه اندازی و ارتقاء مجله انگلیسی زبان

-      توسعه کمی و کیفی مقاطع تحصیلی موجود

-      توسعه همکاری  های درون بخشی

-      توسعه همکاری های برون بخشی

-      توسعه و حمایت از پژوهش های کاربردی - بنیادی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir