چهارشنبه ٠٩ اسفند ١٤٠٢
فرم ها

فرم های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تگمیلی در این صفحه در دسترس می باشد.

   دانلود : فرم تصویب موضوع پایان نامه           حجم فایل 134 KB
   دانلود : فرم ارائه و تایید عنوان پایان نامه           حجم فایل 126 KB
   دانلود : جلد پایان نامه.pdf           حجم فایل 32 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir