چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
برنامه حضور اساتید

سرکار خانم دکتر معصومه هاشمیان(مدیر گروه رشته آموزش بهداشت و بهداشت عمومی)

آقای دکتر رضا شهرآبادی

آقای دکتر حمید جوینی

آقای دکتر علی مهری

آقای دکتر علیرضا قربانی

سرکار خانم دکتر راضیه خسروراد

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir