پنج شنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٩
اعضای هیئت علمی

دکتر معصومه هاشمیان

(مدیر گروه)

دکتر علی مهری

دکتر علیرضا قربانی

دکتر حمید جوینی

دکتر رضا شهرآبادی

دکتر راضیه خسروراد

اساتید پیشکسوت

آقای علی اصغر خسروآبادی

آقای محمد علی یعقوبی فر

آقای کاظم مسکنی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir