پنج شنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٩
آیین نامه نگارش پایان نامه

آیین نامه نگارش پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir