جمعه ١٣ تير ١٣٩٩
آرایش دروس دانشکده بهداشت

آرایش دروس دانشکده بهداشت نیمسال اول 97-96

 

ردیف

مقطع و رشته

کد گروه

ورودی

ترم

 
 

1

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

38

952

2

 

2

942

4

 

3

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

96

952

2

 

4

942

4

 

5

کارشناسی پیوسته  بهداشت محیط

92

961

1

 

6

951

3

 

7

941

5

 

8

931

7

 

9

کارشناسی ناپیوسته  بهداشت محیط

98

952

2

 
 

11

942

4

 

12

کاردانی بهداشت محیط

95

942

4

 

13

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

32

952

2

 

14

942

4

 

15

932

6

 

16

922

8

 

17

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

35

961

1

 

18

951

3

 

19

کاردانی بهداشت مبارزه

70

942

4

 

20

کاردانی بهداشت خانواده     

60

942

4

 

21

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

62

952

2

 

22

942

4

 

23

932

6

 

24

922

8

 

25

کاردانی بهداشت حرفه ای

65

942

4

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir