پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه:

 

 

مهندس سید مهدی رضوی

کارشناس ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir