نکات آموزشی شیردهی

 

1-حداقل 21 ماه به کودک خود شیر دهید.

2-خوردن آغوز حق کودک است .

3-وقتی کودک در شش ماه اول زندگی از سیر مادر تغذیه می کند آب و غذای او تامین می شود و به آب و غذای دیگری نیاز ندارد.

4-در هر بار شیر دادن در صورت امکان از هر دو پستان استفاده کنید.

5-شبها به کودک خود شیر بدهید.شیردادن در طول شب باعث افزایش جریان آن می شود.

6-هر قدر کودک بیشتر به پستان گذاشته شود تولید و جریان شیر بیشتر می شود.

7-هر دارویی که مصرف کنید ممکن است وارد شیر شده و بر کودک تاثیر بگذارد.

8-تغذیه کافی به خصوص مواد پروتئینی داشته باشید.

9-هر روز مایعات فراوان بنوشید.

10-آرامش داشته باشید.

11-خوب استراحت کنید.

12-از پستان و نوک پستا مراقبت کنید.

نکته:اگر نوزاد در شبانه روز هر 2-3 ساعت شیر بخورد و 6-8 بار پوشک خود را کاملا خیس کند و هر روز 30 گرم وزن بگیرد خوب تغذیه شده است.با افزایش سن دفعات تغذیه کم می شود.