رادیولوژی یکی از روش های تصویربرداری پزشکی است که در موارد تصویربرداری از سیستم اسکلتی (استخوان ها ) ، ریه و شکم کاربرد دارد.

در حال حاضر بخش رادیولوژی بیمارستان به بیماران بستری و سرپایی خدمت ارائه می نماید.

- گرافی بیماران سرپایی و اورژانس در واحد رادیولوژی اورژانس انجام می گردد.

- گرافی بیماران بستری در واحد رادیولوژی مرکزی انجام می گردد.

- گرافی های تخصصی (عکس رنگی ) صرفاً برای بیماران بستری و در مواقع لزوم صورت می پذیرد.

- این واحد فاقد دستگاه OPG (گرافی تخصصی فک ) است.

- بخش رادیولوژی به صورت شبانه روزی و ایام تعطیل به تمام بیماران اورژانس تروما و سوانح خدمت ارائه می دهد. قابل ذکر است خدمات ارائه شده به بیماران تصادفی رایگان و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می پذیرد.

واحد سونوگرافی جهت ارائه بستری فعال می باشد.

در شیفت عصر و شب به صورت آنکال به بیماران بستری و اورژانس ارائه خدمات می نماید.

موقعیت واحد: منفی یک

تلفن پاسخگویی44011821-051