اطفال 1

نام بخش: اطفال 2,1

تعداد تخت: 40تخت

تعداد متخصص : 7 نفر

تعداد پرستاران شاغل: 30نفر

تعداد نیروهای خدماتی : 16 نفر

تعداد منشی:2 نفر

تجهیزات : دستگاه ECG-الکتروشوک پالس اکسیمتری ساکشن نبولایزر-دستگاه بخور سرد-اتوسکوپ-نگاتوسکوپ-

خدمات قابل ارائه : پذیرش و انجام مراقبت های اطفال-بخورتراپی-

 

 

دسترسی سریع