درباره IPD

درباره IPD

 

واحد گردشگری سلامت:

 

 

مسئول واحد گردشگری سلامت بیمارستان:

ایمیل مسئول واحد گردشگری سلامت:


تلفن‌های بیمارستان:

فکس دبیر خانه: 

آدرس:


بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه در آبان ماه 1394 تاسیس شده است .

واحد گردشگری سلامت این بیمارستان به شما در دستیابی به خدمات درمانی کمک شایانی می نماید.

این واحد جهت سازماندهی بیماران طبق استانداردهای بین المللی به منظور صرفه جویی در وقت وهزینه های بیمارستانی بنا نهاده شده تا درمانی قابل قبول و شایسته را به بیماران ارایه نماید.

درباره واحد گردشگری سلامت بیمارستان

براساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی (UN-WTO)یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزدتا عزم سفر کند ،مسافرت برای کسب سلامتی است.به این ترتیب یک توریست با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را بدست بیاورد.چیزی که از آن بعنوان توریسم درمانی با گردشگری سلامت نام می برند.

در همین راستا واحد پذیرش بیماران خارجی (IPD) بیمارستان ایجاد گردیده تا خدمات توریسم پزشکی را به صورتی که درخور بیماران خارجی باشد ارایه نماید.

این واحد به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و پیگیری مراقبت های بعد از عمل انجام وظیفه می نماید.

کارکرد این واحد به شرح ذیل است :

۱- پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی ،ایمیل یا دریافت درخواست توسط وب سایت بیمارستان

۲- انجام هماهنگی با پزشک معالج و کلیه واحد های مسئول درمان بیمار (اعم از پذیرش ،پاراکینک ، اتاق عمل ،بخش های بستری CCU ICU ، ICU OH ،ترخیص و )جهت تسهیل فرایند تشخیص و درمان بیمار

۳-انجام برآورد هزینه های تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار و یا شرکت ارجاع دهنده بیمار پیش از سفر

۴- ارتباط با شرکت های ارجاع دهنده بیمار و تعامل براساس قرارداد معتبر

از این رو بیمارستان حشمتیه جهت ارایه خدمات بهتربه بیماران بین الملل اقدام به تجهیز چند اتاق با خدمات VIP نموده که خدماتی متفاوت از خدمات روتین در سایر قسمتهای بیمارستان ارایه می نماید.

فیلم معرفی واحد IPD 

https://aparat.com/v/0upo2

دسترسی سریع