نوزادان


 

نام بخش: نوزادان

تعداد تخت: 22 تخت

تعداد متخصص : 7 متخصص و 1 فوق تخصص نوزادان

تعداد پرستاران شاغل: 22 نفر

تعداد نیروهای خدماتی : 10 نفر

تعداد منشی:1 نفر

تجهیزات : انکوباتور تخت احیاء- ساکشن پرتابل پاس اکسیمتری الکتروشوک پمپ سرنگ و سرم - دستگاه بخور سرد- دستگاه نوار قلب -فتوتراپی

خدمات قابل ارائه : فتوتراپی تعویض  خون کاتتریزاسیون ناف-LP-ارائه خدمات نخصص به نوزادان -


 

 

دسترسی سریع