-        قرارداد با شرکت بیمه دانا جهت بیمه تکمیلی ( این قرارداد یک ساله 1400/04/01 لغایت 1401/03/31 و افرادی که متقاضی استفاده از بیمه تکمیلی می باشند باید در موعد مقرر که هر ساله از طرف دانشگاه اعلام می شود در سامانه پرسنلی ثبت نام نمایند).

-        قرارداد با شرکت بیمه کوثر جهت بیمه مسئولیت با 50% تخفیف(دریافت معرفی نامه از امور رفاهی بیمارستان) و بیمه شخص ثالث خودرو

-        ارائه تسهیلات بانکی حداکثر تا 000/000/500 ریال با اقساط 50 ماهه (دریافت فرم از امور اداری بیمارستان)

 ***قابل توجه كليه همكاران گرامي

آغاز ثبت نام  بیمه تکمیلی