ساعات ملاقات حضوری:

با ریاست ,مدیریت,مدیر پرستاری وحراست در ساعات اداری همه روزه به جز روزهای تعطیل (7:30-14) میباشد.

*ارتباط با سوپروایزران بالین در تمامی ساعات شبانه روز میسر میباشد.